ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у области развоја пољопривреде