ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОБЛАСТИ: ТУРИЗМА, РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВЕДЕ, РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕ