ЈАВНИ КОНКУРСЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА