О Б А В Е Ш Т Е Њ Е!

Из  буџетског фонда  за  развој пољопривреде  општине Сента  од стране Председника општине  2. октобра  2017. године расписани  конкурс  за  доделу неповратних   средстава  је  закључен.  Овим путем  обавештавамо учеснике конкурса  који су   добили средства,  да  су термини за закључење  уговорa  следећи:

  • за оне  који  су  конкурисали  са територије Сентe  11. децембар  2017. године  у 9 часова  у Свечаној сали  Градске  куће,
  • за оне који  су  конкурисали  са територије  Горњег Брега  и  Богараша 13. децембар  2017. године у 9 часова у згради  Задружног  дома у Горњем Брегу,
  • за оне  који  су  конкурисали  са територије  Торњоша  и Кевија 14.  децембрар  2017. године у 9 часова  у великој сали  Дома  културе  у  Торњошу.

 

                                                                        Комисија за развој пољопривреде,

                                                                                                Председник,

                                                                        Јосип Чешљар,  дипл. инж. сточарства