ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСВАРШАВАЊА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ