РЕШЕЊЕ о избору спортиста за доделу спортских стипендија из буџета Општине Сента за 2017. годину