К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање пројеката за децу из средстава буџета општине Сента за 2017. годину