ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА - САВРЕМЕНА КУЛТУРА