ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА - ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА