ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА - ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА