ОДЛУКУ О ОДОБРАВАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ