ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у облаституризма