ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма и пројеката удружења у области заштите животне средине