ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма и пројеката удружења осталих области