ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМE И ПРОЈЕКАТE У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ