План развоја општине Сента за период 2022-2028

План развоја општине Сента за период 2022-2028. (у фази израде)

У априлу 2021. године започета је израда развојног плана општине Сента за наредних седам година, који ће се реализовати  уз подршку  Покрајинског секретаријатa за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Стручну помоћ у састављању важног стратешког документа пружају сарадници Регионалне развојне агенције ПАНОНРЕГ из Суботице. Развојним планом утврђени су најважнији локални економски, социјални и урбанистички развојни приоритети, као и дугорочни циљеви у области квалитета живота и заштите животне средине. Координатори пројекта такође очекују активно учешће цивилних и економских актера у процесу израде развојног плана.


Укључите се, учествујте и одлучите!

Поштовани грађанини,

Сачињен је упитник у циљу прикупљања идеја и предлога за израду Визије општине Сента од стране грађана , које ће бити употребљене приликом израде Плана развоја општине Сента  за период 2022-2028. године.

Анкетирање је анонимна, само сумирани резултати ће бити објављени. Молимо Вас попуните доле наведени Упитник.

Унапред се захваљујемо за Вашу сарадњу!

>> УПИТНИК <<

>> РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА ГРАЂАНА (УПИТНИК) <<