Антикорупцијски акциони план општине Сента

Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, из 2016. године, предвиђено је јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе. Овим документом је предвиђено да градови и општине у Републици Србији усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције.

Сврха локалног антикорупцијског плана је идентификовање нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и спровођење мера за њихово отклањање, односно на отклањање узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. Крајњи циљ је транспарентан рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач општина, отпорност органа јавне власти на настанак корупције, на неправилности у раду и злоупотребу јавних ресурса, као и транспарентно креирање и трошење локалног буџета. Све ово постиже се применом адекватних механизама за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана, у коме значајну улогу имају и цивилно друштво, медији, грађани, локална заједноца.

Општина Сента израдила је свој локални антикорупцијски план за период 2017 – 2022. године по моделу који је сачинила Агенција за спречавање корупције Републике Србије.

Кроз садржај доступан на овој страници сазнаћете:

 • Више о томе шта су локални антикорупцијски планови
 • Коју улогу грађани и цивилно друштво имају у изради и у праћењу спровођења локалног антикорупцијског плана
 • Које мере садржи актуелни Антикорупцијски акциони план општине Сента за период 2017 – 2022. године
 • Како постати члан тела за праћење спровођења Антикорупцијског акционог плана општине Сента 

Корисне датотеке (хронолошки, од најновије ка најстаријој):

 • (уколико у међувремену буде усвојен поставити овде ревидирани Антикорупцијски акциони план општине Сента)
 • Извештај о току ревидирања Антикорупцијског акционог плана општине Сента
 • Решење о образовању Радног тела за израду предлог ревизије Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период 2017-2022  (26.04.2021)
 • (уколико у међувремену буде донето поставити овде и Решење о именовању чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента)
 • (актуелан јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године)
 • Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године (24.12.2019)
 • Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године (23.09.2019)
 • Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године (10.05.2019)
 • Решење о именовању председника и чланова Комисије за избор чланова тела за праћење примене Аниткорупцијског акционог плана општине Сента (Решење број 020-85/2018-И).
 • Правилник о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана Општине Сента (08.05.2019)
 • Антикорупцијски акциони план општине Сента за период 2017 – 2022. године (Закључак о усвајању Плана) 
 • (уколико документ постоји поставити на страницу Пословник о раду радног тима за израду локалног антикорупцијског плана) 
 • Агенција за борбу против корупције Републике Србије - Методологија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана  
 • Агенција за спречавање корупције Републике Србије - Модел локалног антикорупцијског плана са упутствима за израду, спровођење и праћење 

Контакт особа за комуникацију и координацију

Драгана Радоњић  dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs

 

Folderi u datoteci
Dokumenti
Fajlovi u ovoj datoteci