Градска кућа у Сенти

Градска кућа у Сенти

Дана 16. априла 1911. године, на ускршњи  понедељак, запалиле су се и изгореле стара Градска кућа и Црква Светог Стефана.  Након статичког и   привредног вештачења Комисија за  грађевинарство  је дошла до  закључка,  да је објекат у тој мери  оштећен  да поправка није могућа,  и тадашња Скупштина је  убрзо донела одлуку  о  изградњи  савременије  нове  градске куће. 

Позив на нивоу државе  за  конкурс за план нове Градске  куће расписан  је у августу  1911. године.  Почетком септембра пристигло је 15 планских цртежа. Према проценитељима,  цртежи који су највише  одговарали програму били су цртежи Фриђеша Ковача,   грађевинара  из Будимпеште. 

Зграда  нове Градске куће са  Среским судом и зградом поште које  су се  сјединиле,  и са халом за вашаре чини  један затворени блок  са  унутрашњим двориштем.  По архитектури ово је  најимпозантнија  зграда у Сенти.  Налази се на  западној страни Главног трга,   и  главни је део панораме  града.  Скоро 50 метара  високи торањ се  као  показатељ правца издиже изнад града.  Скупштинску салу са две стране  обухватају 10 осовина подељени прозори, док мансардни кров прекрива двоспратни део зграде.  У приземљу  свуда около се ређају продавнице лучног облика који је идентичан са куполом торња. 

Грађевинско решење  које  је   рођено  у време промена  сенћанског грађевинарства има суздржане сецесионе украсе, који се у карактеристици већ приближавају  функционализму.   Хоризонтални венци фасаде показују  стилизоване  узорке биљака,  орнаментику која нагиње  ка  геометрији.   Скупштинска сала  има  смеле хоризонталне   отворе  које  делују као постакљена врпца.

Покривање куполе  је   резултат   одговора  дат  на  суштину мађарског сецесионог грађевинарства.  Масивни торањ,  који  се постепено пробија ка небу,  са својим асиметричким положајем   има мало романтичног дејства,  али  у детаљима  и  украсима  носи трагове  сецеције.  Украсни ходник зграде  и  импозантна Скупштинска сала, са богатим украсима  су такође  у стилу сецесије.

Улазни хол и украсно степениште

Иза декоративног главног улаза од кованог гвожђа налази се улазни хол  и главно степениште,  богато украшени делови зграде. Улазни хол служи  као место за  изложбе и одржавање помена.  Одавде дворедно украсно степениште  води  ка спратовима. 

Галерија  степеништа

Галерија степеништа се простире  до  другог спрата,  на првом спрату се налази Скупштинска сала,  а на  другом спрату је  галерија. Стубови са богатим пластичним украсима сецесионог стила чине је најмеродавнијим делом   Градске куће. 

Свечана сала

Импозантна Скупштинска сала је  највећа просторија зграде. Уз задњи зид сале,   приања се  лук галерије који је   укусно  украшен и  који уједно  разбија  једноличност   сале. Изнад главног улаза у галерију сале налази се грб града који обједињује делове објекта у једну целину. 

Сале Градске куће 

Једна од репрезентативних сала зграде такође је и Зелена сала у којој се одржавају разне седнице и саветовања.  Друга сала за саветовања са великим капацитетом пријема   је  Андрушко сала,   чије  зидове  украшавају  слике  Кароља Андрушка,  преминулог аматерског  сликара  и   графичара.  Вредне помена су и лепе  угаоне канцеларије  Градске куће док су  остале сале,  канцеларије   једноставног стила. 

Торањ Градске куће 

Из масивне  зграде,  део торња  који се  ослобађа састоји се од  три блока основне  површине и висине које  се  ка горе   смањују.   На два нивоа  простиру се водоравне  линије  балкона, које затварају два скраћена торња терасом. Висина доњег блока  прелази   висину  основне грађевине. Торањ се затвара  торањском  капом   која  подсећа на куполу. У магацинима  на спрату торња се налазе  материјали списа  Историјског архива.   На петом спрату   налази се  излаз на прву терасу торња.   На шестом и седмом  нивоу се  налазе помен видиковац и највиша тераса. 

Спомен видиковац сенћанске битке 

На шестом спрату  торња се  2010. године   отворио спомен видиковац сенћанске битке чију салу украшавају копије  тадашњих  војних  униформи и  слике великих димензија које  приказује делове битке.  На столу се налази макета која дочарава  ток сенћанске  битке са више хиљада минијатурних  војника – коњаника као и многе друге макете.

Сат на торњу, највиша тераса

Првобитно је прихваћен план  Нандора Шрама, сенћанског сајџије, који је   конкурисао са   сатом  са  бројчаником пречника  385 цм,  али на  крају из техничких разлога  је  на торањ  постављен сат мањих димензија,  који је испоручила фирма Розгоњи  и Лендваи.   Из  спомен видиковца  степенице воде   до  највишег седмог   нивоа спрата,   у тзв.   торањ сата,  где   се  може видети   оригинална конструкција  сата  у функцији.  Такође овде   се  налази део   преосталих предметних успомена   на сенћанску битку.   Са највишег нивоа се  пружа диван   поглед  на  град  и његову  околину. 

Јужно крило Градске куће 

1894. године  је   изграђена зграда Поште и Среског суда  са једним спратом. Источни део  је  касније прикључен локаној  самоуправи, односно  Градкој кући док се у западном крилу зграде  и данас налази пошта.

Извор

Грађевинарство Сенте, Золтан Валкаи

Интернет


Zentai Városháza

1911. április 16-án, húsvéthétfőn a régi városháza és a főtéri Szent István-templom kigyulladt és leégett. A megrongálódott épület statikai és gazdasági szakvéleményezése után az építészeti bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az objektum olyan mértékben károsodott, hogy megjavítása már nem lehetséges, és az akkori képviselő-testület hamarosan döntést hozott egy korszerű új városháza megépítéséről.

Az  új Városháza tervpályázatára 1911 augusztusában írták ki az országos szintű felhívást.  A szeptember elejei határidőre 15 terv érkezett be. A bírálók szerint a XX.századi jeligés terv készítője, Kovács Frigyes budapesti építész elképzelése felelt meg legjobban a programnak.

Az új Városháza épülete a vele egységbe hozott járásbíróság és posta épületével, valamint a vásárcsarnokkal egyetemben egy zárt belsőudvaros tömböt képez. Architektonikus tömegében a legimpozánsabb zentai épület. A Főtér nyugati oldalán helyezkedik el, s a városkép fő meghatározója. Közel 50 méter magas tornya irányjelzőként magasodik a város fölé.  A közgyűléstermet két oldalról 10-10 ablaktengellyel osztott, manzárd tetővel fedett kétemeletes épületrész öleli át.Földszintjén körös – körül a torony kupolajával identikus kosáríves nyílású üzletek sorakoznak.

A zentai építészeti léptékváltás jegyében született építészeti megoldás visszafogott szecessziós díszítést helyezett előtérbe, mely jellegében már a funkcionalizmushoz közelít.  A  homlokzat horizontális koszorúi stilizált növénymintázatokat, geometrikusba hajló ornamentikát mutatnak. A közgyűlésterem merész függőleges nyílásai üvegezett szalagkánt hatnak. Koszorúgerendázatának sikeres megkoronázása a város címere.

Kupolafedése a magyar szecessziós építészet formakérdéseire adott válasz eredménye. A masszív, lépcsőzetesen ég felé törő torony  aszimmetrikus elhelyezkedésével kissé romantikus hatású, de részleteiben és díszeiben a szecesszió nyomait viseli magán. Az épület díszlépcsőházának és impozáns közgyűléstermének, gazdag díszítése szintén szecessziós vonalvazetésű.

Belépőcsarnok és díszlépcsőház

A főbejárat dekoratív kovácsoltvas kapuja után a belépőcsarnok és a főlépcsőház, az épület gazdagon díszitett része. A belépőcsarnok kisebb alkalmi kiállítások, és megemlékezések helyszíneként is szolgál. Innen kétsoros díszlépcső vezet az emeletekre.

A lépcsőház galériája

A Városháza földszintjétől, a második emeletig húzódik a lépcsőházi galéria, az első emeleti közgyülési terem, illtve a második emeleti karzat előterében. Mindkét emeleti oszlopcsarnok gazdag, plasztikus díszei, szecessziós vonalvezetés, a városháza legmegragadóbb részévé teszi.

A díszterem

Az impozáns közgyülési terema az épület legnagyobb terme. A terem hátsó falához, ívelt ízlésesen díszített karzat simul, mely kiválóan oldja a terem egyhangúságát. A karzat főbejárata felett, a város címere fogja egybe az ovális díszterem bejáratokkal tagolt, oszlopcsarnok felőli részt.

Városháza termei

Az épület reprezentatív termeinek egyike a Zöld terem, amely különféle tanácskozásoknak, üléseknek ad otthont. Másik nagyobb befogadóképeségű tanácskozó, az Andruskó – terem, melynek falait, Andruskó Károly néhai amatőr festő-és grafikus festményei díszítik. Ezen kívül említésre méltók még a városháza tetszetős saroki irodái, viszont a ház többi terme, irodái egyszerűek.

Városháza tornya

Az épület tömegéből kiszabaduló toronyrész három, felfelé csökkenő magasságú és alapterületű tömbből áll, amelyek közt a csonka tornyot záró teraszra rímelő erkélyek vízszintes sávjai húzódnak két szinten. Az alsó tömb magassága meghaladja az alépítményét. A tornyot kupolára emlékeztető formájú toronysisak zárja.

A torony emeleti raktáraiban a Történelmi Levéltár iratanyaga található. Az ötödik emeletről nyílik a kijárat, a torony első teraszára. A hatodik és a hetedik szinten pedig az emlékkilátó és a második, legfelső terasz található.

Zentai csata Emlékkilátó

A torny hatodik emeletén, 2010-ben nyílt meg a Zentai csata Emlékkilátó, melyben korabeli katonai egyenruhák másai és csatajeleneteket ábrázoló nagyméretű festmények díszitik a termet. A zentai csata lefolyását ábrázoló terepasztalon, több ezer miniatűr katona- lovasfigura, illetve makettek  láthatók.

Toronyóra, legfelső terasz

Eredetileg Schram Nándor zentai órás tervét fogadták el, aki egy 385-cm átmérőjű számlappal rendelkező órával pályázott, de végül műszaki okok miatt egy kidebb méretű óra került a toronyra, melyet Rozgonyi ás Lendvai cég szállított le. Az emlékkilátóból lépcsők visznek fel a legfelső hetedik emeleti szintre, az ún. óratoronyba, ahol a működő eredeti óraszerkezet látható. Ugyanitt találhatók a zentai csata fennmaradt tárgyi emlékeinek egy része. A legfelső szintről pazar kilátás nyílik a városra és környékére.

Városháza déli szárnya

Az 1894-ben épült Posta és Járásbíróság egyemeletes épülete keleti részét később az önkormányzat, vagyis a városháza épületegyütteséhez csatolták. Az épületszárny nyugati részében ma is a posta helyezkedik el, míg a keleti fele a városházához tartozik.

Forrás:

Zenta építészete, Valkay Zoltán

Internet