САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-15-7/2020-II

Дана: 28.08.2020. године

Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020, 107/2020 и 108), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 28. августа 2020. године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Радна година 2020/2021 у ДВ “Снежана – Hófehérke“ Сента почиње редовно, 01.09.2020. године уз примену свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести СОВИД-19 изазване вирусом САРС-СоВ-2, којима се осигурава безбедност запослених и деце.

II

Овај Закључак се објављује у Службеном листу општине Сента.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-15-6/2020-II

Дана: 20.08.2020. године

Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020 и 107/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 20. августа 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године и 217-15-5/2020-II-02 од 31.07.2020. године

I

У тачки 3. Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године и 217-15-5/2020-II-02 од 31.07.2020. године мења се став 3. и гласи:

ОГРАНИЧАВА СЕ рад ресторана, кафића, ноћних клубова и других угоститељских објеката, на временски период најдуже од 06,00 до 01,00 часова “

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године и 217-15-5/2020-II-02 од 31.07.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-15-5/2020-II-02

Дана: 31.07.2020. године

Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 и 100/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 31. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године

I

У тачки 3. Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године додаје се став 4. који гласи:

„Обавезују се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност да обезбеде средства за дезинфекцију руку на сваком столу.“

Тачка 12. Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године мења се и гласи:

„Градски базен наставља са радом почев од 03.08.2020. године.

Наређује се управљачу Градског базена следеће:

- максималан број присутних посетилаца је до 400 људи у исто време;

- обавезно мерење температуре на улазу у комплекс базена;

- дезинфекција комплетног компекса два пута дневно;

- бифе и кафић у склопу комплекса дезинфикују се перманентно и у току радног времена;

- лежаљке за сунчање и пешкири се распоређују на међусобно растојање од 1,5 m.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-15-4/2020-II-02

Дана: 23.07.2020. године

Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 и 100/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 23. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ да за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавних установа, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене.

3. НАРЕЂУЈЕ СЕ привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно башту уз примену одговарајућих мера заштите. Угоститељски објекти морају примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, уз обавезно ношење заштитних маски и поштовања растојања од најмање један и по метар. ​

ОГРАНИЧАВА СЕ рад ресторана, кафића, ноћних клубова и других угоститељских објеката, на временски период најдуже од 06,00 до 23,00 часова.

4. ОГРАНИЧАВА СЕ одржавање прослава, свадби, крштења, даћа и других окупљања на отвореном и затвореном простору, на највише 20 присутних лица.

Ограничење важи како за јавни простор (ресторани, сале, играонице и слично), тако и за приватни простор (куће, станови и слично).

5. ОГРАНИЧАВА СЕ број лица који присуствују сахрани, на највише 20 лица.

    НАЛАЖЕ СЕ ЈКПС Сента да спроводи контролу ове мере.

6. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана се наставља и организоваће се у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку, опрема и просторија).

7. НАЛАЖЕ СЕ поштама и банкама да ограниче број клијената према броју активних шалтера у сали.

   НАЛАЖЕ СЕ свим банкама да поред својих банкомата поставе апарате за дезинфекцију руку и обавезно врше дезинфекцију банкомата.

8. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

9. НАЛАЖЕ СЕ верским објектима да приликом обреда примењују мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ стамбеним заједницама дезинфекција заједничких просторија и прилаза зградама најмање једном дневно.

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна употреба заштитне маске на свим пијацама на територији општине Сента.

     Ова мера се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

12. Обуставља се рад Градског базена.

13. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи.

      Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

II

1. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима, који су били у непосредном контакту са особом којој је утврђено да је заражено заразном болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, да избегавају контакте са другим лицима и остану у самоизолацији.

2. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ одлагање свадби, крштења и других прослава.

3. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ родитељима да децу привремено не доводе у предшколску установу, уколико постоје било какви други услови за њихово чување.

III

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента од 13.07.2020. године („Службени лист општине Сента“, бр. 24/2020).

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Сента, да Због прописаних обавезујућих мера од 17.07.2020. године  базен ће бити затворен на неодређено време.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-15-3/2020-II-02

Дана: 13.07.2020. године

Сента

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018), а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС“, број 37/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 13. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

 1. НАРЕЂУЈЕ СЕ употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и одржавање физичке дистанце од минимум 2 м на територији општине Сента.
 2. За спровођење тачке 1. ове наредбе задужују се власници/корисници затворених простора.
 3. НАРЕЂУЈЕ СЕ мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавних установа, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене.
 4. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим државним службеницима и шалтерским радницима да обавезно користе маску у затвореном простору и на шалтерима и да то чине на потпуно исправан начин.
 5. НАРЕЂУЈЕ СЕ привредним субјетима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно башту уз примену одговарајућих мера заштите. Угоститељски објекти морају примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОВИД-19 изазване вирусом САРС-СоВ-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга. Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих надлежих органа.
 6. За спровођење тачке 5. ове наредбе задужују се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност.
 7. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана се наставља и организоваће се у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку, опрема и просторија).
 8. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.
 9. НАЛАЖЕ СЕ верским објектима да приликом обреда примењују мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).
 10. НАРЕЂУЈЕ СЕ стамбеним заједницама дезинфекуја заједничких просторија и прилаза зградама најмање једном дневно.
 11. НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна употреба заштитне маске на свим пијацама на територији општине Сента. Ова мера се односи на продавце, купце и раднике пијаце.
 12. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

II

 1. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.
 2. Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере заштите ( обавезна употреба маски, одржавање социјаслне дистанце, дезинфекција руку, опрема и просторија итд.).
 3. Родитељима се посебно препоручује да децу привремено не доводе у предшколску установу, уколико постоје било какви други услови за њихово чување.

III

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује у Службеном листу општине Сента.

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ДА ПРИМЕЊУЈУ ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ХИГИЈЕНЕ, ДА БУДУ ОДГОВОРНИ И ПОНАШАЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА И НАРЕДБАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА, А СВЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ СЕНТА.

 

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-27/2020-II

Дана: 07.05.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020), Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 07. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Наредба бр. 217-7-2/2020-II од 17.03.2020. године.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Наредба бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године и бр. 217-7-25/2020-II од 30.04.2020. године.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Наредба бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године, 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године и 217-7-26/2020-II од 4 од 30.04.2020. године.

II

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-26/2020-II

Дана: 30.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020 и 63/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020) и Закључка Владе („Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 30. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године

I

Став 1. и 2. тачке 1. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године мењају се и гласе:

„1. Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену прописаних превентивних мера.

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове одлуке на начин из тачке 3. ове одлуке дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера.“

Став 1. тачке 3. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године мења се и гласи:

„3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, према следећем:

 1. Понедељак – недеља најдуже од 07.00  до 17.00 часова;
 2. Петком од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку Министарства трговине, туризма и телекомуникације;

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-24/2020-II од 27.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-25/2020-II

Дана: 30.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), Одлуке о ублажавању мере ограничења кретања током ванредног стања („Службени гласник РС“, број 63/2020) и Одлуке о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана („Службени гласник РС“, број 63/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 30. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године

I.

У тачки 2. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године став 7. мења се и гласи:

„За време првомајских празника дозвољава се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у суботу 2. маја и у недељу 3. маја 2020. године од 05 до 18 часова.

Лицима са навршених 65 година дозвољено је кретање и у петак 1. маја 2020. године у трајању од два пута по 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.“

Тачка 2а. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године мења се и гласи:

„2а Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера прописаних Одлуком Владе РС.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године и 217-7-23/2020-II од 27.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-24/2020-II

Дана: 27.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020) и Закључка Владе („Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 27. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o изменама Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године

I

Став 3. тачке 1. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

„Почев од 27. априла 2020. године приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 m2 под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.“

Став 2. тачке 2. Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

„Почев од 27. априла 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-22/2020-II од 21.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-23/2020-II

Дана: 27.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) и Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 и 60/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 27. априла 2020. године дoноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године

I.

Тачка 1. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године мења се и гласи:

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеном месту Сента, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима Богараш, Горњи Брег, Кеви и Торњош, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.“

У тачки 2. Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године додаје се нови став 7. који гласи:

Изузетно од става 1. ове тачке, лицима која нису навршила 65 година забрањује се кретање за време првомајских празника, од четвртка 30. априла од 18 часова до понедељка 4. маја до 05 часова, с тим што је у том периоду, поред времена из става 4. овог члана, извођење кућних љубимаца дозвољено и у петак 1. маја од 08 до 10 часова, осим ако Влада РС посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30. априла 2020. године, не одлучи друкчије.

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-7-21/2020-II од 21.04.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба се објављује у Службеном листу општине Сента и ступа на снагу даном објављивања у истом.

                                    Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента

                                                                   Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Председник општине

Број: 217-7-22/2020-II

Дана: 21.04.2020. године

Сента

На основу члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС“, број 39/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020) и Закључка Владе („Службени гласник РС“, бр. 58/2020), имајући у виду уведене мере и ограничења, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 21. априла 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ сервирање, послуживање и конзумирање хране и пића свим правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, на територији општине Сента.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност односно пружање услуга настављају да обављају искључиво у виду доставе хране и пића.

Забрањује се рад кладионица.

 

2. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време објеката у којима се обавља делатност трговине добара или пружање услуга (изузев апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) на територији општине Сента радним данима на временски период најдуже од 7,00 до 17,00 часова.

Забрањује се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику да на територији општине Сента, док траје ванредно стање, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести COVID-19.

3. СКРАЋУЈЕ СЕ радно време малопродајних објеката за потрошаче (апотека, пекара и осталих трговинских објеката за прехрамбене производе, као и бензинских станица) током трајања ванредног стања, на територији општине Сента, према следећем:

 1. Понедељак – петак најдуже од 07.00  до 17.00 часова;
 2. Петком од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година и то трговински објекти за прехрамбене производе наведени на Списку Министарства трговине, туризма и телекомуникације;
 3. Субота и недеља су нерадни дани;
 4. Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

4. Надлежне инспекције вршиће појачану контролу свих објеката.

5. Такси превозници могу да обављају своју регистровану делатност на територији општине Сента радним данима у временском периоду од 5,00 до 18,00 часова.

НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

6. НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента и ЈП „Елгас“ да извршавају све писане и усмене наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента, на основу Одлуке