ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

 

ЕВА ГЕРЕ, Главни трг 1, 24400 Сента

Тел: 024/655-487

e-mail: radniodnos@zenta-senta.co.rs