Укратко о Сенти

Географски положај

Општина Сента налази се у Србији, у северном делу Аутономне Покрајине Војводине, 42 км јужно од српско-мађарске границе, на десној обали реке Тисе. Најсевернија тачка општине се налази на 45о 47’ северне ширине. Граница града се налази између 19о 50’ и 20о 08’ источне дужине. 

Природне карактеристике

Карактеристике рељефа и вода Сенте су веома повољне, и град није случајно постао омиљено место становања, а исто тако повољне су и могућности успостављања саобраћаја и контакта са околним местима. Током леденог доба, на дебелим лесним слојевима насталих због северних ветрова, услед континенталне климе последњих миленијума настала је травна пустара; дуж обале реке Тисе врбак, а на водоплавном подручју специфична животна заједница мочваре са трском. Територија општине данас чине већином ораница и баште. Једино као остатци водоплавних шума и стара водоплавна подручја некадашњу необрађену природну околину симболизују трсја, ливаде, пашњаци и слатине. У другој половини XX века се ефекти урбанизације, развоја индустрије и осталих појава, штетних за животну средину све више осећају. 

Клима

Клима општине Сента слична је климатским одликама Војводине, али осећа се и различитост. То је последица макроклиматских фактора који делују на ширем подручју. У општини Сента умногоме осећају континентални утицаји које карактеришу суво и веома топло време преко лета, и хладно време преко зиме. Општина припада умереној климатској зони са јаче наглашеним континенталним особинама.

Територија

Површина општине Сента износи 283.5 км2 . У правцу север-југ највише је широка 13 км, а у правцу исток-запад највећа дужина је 28,5 км. Општини Сента административно припадају још четири насеља сеоског типа: Горњи Брег, Богараш, Торњош и Кеви. Ванградска територија и територија насеља су поделељена на реоне: град има 8 реона, Горњи Брег 6, Богараш 4, Торњош 6 и Кеви 6 реона.

Становништво

Према попису становништва из 2002. године, општина Сента има 25568 становника (Горњи Брег 1926, Богараш 724, Торњош 1766, Кеви 887 становника) од тога у граду живи њих 20302. 81% становника општине су Мађари, 9% Срби, док је 10% остале националности.

Грб и застава Сенте

Грб општине чини: светло плави штит са два дијагонално укрштена кључа златне боје са ушицама окренутим на доле и запорима окренутим постранично на горе, а у чијим ушицама се налази по једна кечига сребрне боје, које су једна од друге окренуте у водоравном положају. Измедју кључева по средини штита уздиже се златан клас пшенице са два постранична зелена листа Изнад штита налази се кацига са спуштеним визиром сребрнасте боје са круном. Са десне стране штита налази се плаво-златни, а са леве стране црвено-сребрни плашт. 

Застава општине је двобојна: чине је две ронделе жуте и светлоплаве боје вертикално постављене у једнакој ширини. Однос ширине и дужине заставе износи један према два. У средини заставе, на месту пресека дијагонала, налази се грб општине.

Дан Сенте је 11. септембар – дан сенћанске битке из 1697. године.