Контакт

Корисници у систему за електронско издавање грађевинских дозвола:

Начелник одељења за грађевинске послове:

Туза Валериа дипл.инг.грађ.

тел: 024/ 655- 471, 064 872 53 15

e-mail: tvaleria@zenta-senta.co.rs

Издавање локацијских услова

Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.

тел: 024/ 655- 472, 064 872 53 40

e-mail: vkornelija@zenta-senta.co.rs

Издавање грађевинске дозволе, Решење о одобрењу извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи, Употребна дозвола

Балинт Золтан инг.грађ.

тел: 024/ 655- 472, 064 872 53 66

e-mail: urbanizam@zenta-senta.co.rs

Грађевински инспектор

Тотх Елеонора дипл.инг.грађ.

тел: 024/ 655- 472, 064 872 53 22

e-mail: nora@zenta-senta.co.rs

Регистратор

Шоти Мелинда

тел: 024/ 655- 473, 064 872 53 93

e-mail: objedinjenaprocedura@zenta-senta.co.rs

 

Позивни центар за грађевинске дозволе:

Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити и преко интернет странице

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx , на којој се налазе и упуство за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење а као и видео упутства за предузимање одговарајућих активности

Све информације из области грађевинарства можете пронаћи на адреси www.gradjevinskedozvole.rs.

 Питања можете послати на електронску адресу: info@gradjevinskedozvole.rs.