Минимални системски захтеви

Minimalni sistemski zahtevi za pristupanje sistemu za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola:  

Minimalni sistemski zahtevi za nadležne organe i imaoce javnih ovlašćenja:

• Windows XP operativni sistem (ili noviji) sa najnovijim Firefox ili Chrome pretraživačem,

• Adobe Reader XI (može da radi na Windows XP) ili noviji

ili
• Microsoft Internet Explorer 10 (radi počevši od Microsoft Windows 7) ili noviji
• Adobe Reader XI (može da radi na Windows XP) ili noviji

Minimalni sistemski zahtevi za podnosioca zahteva (investitora):

 • Microsoft Internet Explorer 10  (radi počevši od Microsoft Windows 7) ili noviji
 • Java 8 ili novija, 32-bitna