Приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење

Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ 

или на интернет страницу:

www.apr.gov.rs