Обавештење о стању друмско железничког моста на реци Тиса између насеља Сента и Чока