Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем обавештавамо грађане општине Сента да пријаве кварова на јавној расвети могу упутити месним заједницама лично или телефонским путем:

Месна заједница Топарт

ул. Радноти Миклоша 15

024-811-424

Месна заједница Алвег

ул. Карађорђева 39

024-811-247

Месна заједница Кертек

ул. Јожеф Атила 54

024-821-015

Месна заједница Горњи Брег

Мали сокак 59

024-4843-012

Месна заједница Богараш

ул. Маршала Тита 29

024-4843-044

Месна заједница Торњош

ул. Свети Стефан 7

024-4841-002

Месна заједница Кеви

ул. Арањ Јанош 2

024-4846-014

 

На основу пристиглих пријава, Општина Сента ће сукцесивно издавати налоге за извршење поправки или замене расветних тела. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УНИШТАВАЊУ КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

Одсек за   инспекције послове  Општинсе управе општине Сента обавештава грађане општине да ће се у периоду од 25. маја до 30. маја 2023. године вршити уништавање крпеља са земље прскањем. Уништавање  крпеља се врши  на зеленим површинама града и насеља.

У општини Сента уништавање  крпеља врши се на следећим местима:  на територији Народне баште, на обали реке Тисе, на територији  градског парка, на простору спортских терена и игралиштима заједно са околним зеленим површинама.

Надлежни  овим путем скрећу пажњу пчеларима да је средство за прскање  опасно по пчелама, те да у овом периоду затворе своје кошнице или их транспортују 5 км од наведених места.

Третмани се спроводе у данима када  се   који развију повољни  временски услови.

Одсек за инспекцијске послове 

ОБАВЕШТЕЊЕ О АКЦИЈИ „ЗА ЧИСТИЈУ СЕНТУ“ 2023. И МОЛБА ЗА УЧЕШЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О АКЦИЈИ „ЗА ЧИСТИЈУ СЕНТУ“ 2023. И МОЛБА ЗА УЧЕШЋЕ

Одсек за инспекцијске послове Одељењa за грађевинске и комуналне послове Општинске управе општине Сента девети пут организује  акцију „ЗА ЧИСТИЈУ СЕНТУ“,  чишћење на територији општине Сента.

           У оквиру акције „ЗА ЧИСТИЈУ СЕНТУ“ 2023, у суботу 22. априла 2023. године са почетком од 8,00 часова, биће одржана велика радна акција чишћења на територији општине Сента. Окупљање ће бити испред Градске куће код фонтане.

Циљ акције „ЗА ЧИСТИЈУ СЕНТУ“ 2023. је прикупљање и сепарација отпада на територији општине Сента. Позивају се сви државни органи, јавна предузећа, установе – посебно образовне, институције, удружења и грађани да пруже подршку акцији.

Приоритетне локације су Народна башта, обала реке Тисе, улица Железничка, Торњошки пут, Индустријски пут, околина Железничке станице, излетишта, као и друге локације за чије одржавање нису довољни капацитети надлежног комуналног предузећа.

Пријављивање за учешће у акцији врши се путем телефона на број 024/655-481, преко еmaila: klivia@zenta-senta.co.rs или лично у Општинској управи Сента код надлежног органа за заштиту животне средине, у канцеларији број 17. Контакт особа и главни координатор: Леринц Кираљ Ливиа-  саветник на пословима заштите животне средине.

Из горе наведеног, молимо Вас да у складу са вашим могућностима учествујете у овој акцији.

Земљу нисмо наследили од наших предака, већ смо је позајмили од својих потомака!

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2005. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1993. до 2004. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2023. до 28.02.2023. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваког радног дана, од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

                                                                                                 Центар Министарства одбране

                                                                                                за локалну самоуправу Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УСТУПАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И ПАВИЉОНА У ПАРКУ ИСПРЕД ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

Јавно обавештење о додатно расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области општег интереса у области спорта у 2022. години

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УСТУПАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И ПАВИЉОНА У ПАРКУ ИСПРЕД ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И ВРШЕЊА УСЛУГЕ ОД СТРАНЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Заједнички интерес је да се радови на изградњи
саобраћајне инфраструктуре у општини Сента што пре
завршавају. Зато молимо Грађане улица, у којима је
изградња у току, за још мало стрпљења и да не дирају
туцаничке банкине, јер тиме само проузрокују
одуговлачење извођење радова. Хвала Вам на
разумевању!

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да је дошло до промене режима саобраћаја на Државном путу IIА реда број 105 у Сенти, код моста преко реке Тиса. На основу налога Јавног предузећа "Путеви Србије" према пројекту привредно друштво ВОЈПУТ ДОО СУБОТИЦА поставио је техничка средства за успоравање саобраћаја - "лежећи полицајац", поставио је знак забране саобраћаја возила чија укупна маса прелази 20т и знак за ограничење брзине кретања возила. Општина Сента није учествовао у наведеним радовима и на државним путевима нема надлежности.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Кикинда отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09.05.2022 до 13.05.2022. године.

Oпштинa Кикинда.......09.05. до 13.05. 2022. год. у времену од 9-14 часова.

Oпштинa Ада....................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

Oпштини Кањижа.........10.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Нови Кнежевац...11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Сента.....................................11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Чока..................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

                                                               Центар за локалну самоуправу

                                                                                Кикинда

 

Јавни увид - Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину.

Обавештење о промоцији добровољног служења војног рока са оружјем

Обавештење о промоцији добровољног служења  војног рока са оружјем

Центар Министарства одбране Кикинда, обавештава да ће се дана 12.02.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 часова на Градском тргу у Кикинди испред зграде општине, одржати промоција добровољног служења војног рока са оружјем.

                                                                           Центар Министарства одбране Кикинда

Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о максималним расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области општег интереса у области спорта у 2022. години

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

На основу члана 63.  Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број: 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Општинске Управе Општине Сента обавештава заинтересовану јавност да оператер јАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА из Сенте, ул. Илије Бирчанина 2., дана 25.11.2021. године поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Сента.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Општинској управи Сента, Главни трг бр. 1, канцеларија 17, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 09.12.2021. године.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта: Измена и допуна урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације комплекса „ Биоспрингер РС“ Сента к.п.бр. 8075/2 к.о. Сента

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА ОДЛУКЕ ВЕЗАНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2322, 2325 И 2326 К.О. СЕНТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Агенција за безбедност саобраћаја је покренула пројекат под називом „Возила за микромобилност“. Возила за микромобилост нуде потенцијал за брзо, чисто и јефтино путовање, што може да смањи оптерећење уличне мреже и система јавног линијског превоза, као и да омогући физичко дистанцирање корисника, што свакако представља велику предност у тренутку када се суочавамо са једним од највећих глобалних изазова – пандемијом вируса COVID 19.

У блиској будућности очекује се интензивни развој и све већа примена различитих врста возила као што су: електрични бицикли, електрични скутери, segway, електрични тротинети и сл. Ова возила су једноставна за употребу, еколошки прихватљива, у одређеним ситуацијама бржа од традиционалног јавног превоза и омогућавају корисницима брз и јефтин превоз, као и потпуну аутономију кретања. Сведоци смо да су све више у свакодневној употреби ова возила.

У оквиру пројекта, осмишљена је Анкета која је намењена крајњим корисницима ових „Возила за микромобилност“, како би од њих добили одговоре о ставовима о коришћењу возила за микромобилност.

Молим Вас да попуните анкету на линку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdxnfIhSLwtrI2bWA4e4OE_4AtCe8MsAMZZb8coYvf2n0LQ/viewform

Рок за попуњавање анкете је 7 дана.

Хвала!

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е родитељима деце која до почетка школске године имају најмање pet и по, а највише шест и по година и остале старије деце која још нису уписана у школу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Детаљније >>

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „FLASH METAL“ доо на локацији у Свети Стеван бр. 52. Торњош, општина Сента, на катастарској парцели број 618/2 и 619 к. о. Торњош

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане општине и свакога ко учествује, у транзит  саобраћају, да на обновјеној жељезничкој деоници

Суботица-Сента  се интензитет и брзина саобраћаја убрзава.

Зато молимо вас да необезбеђене жељезничке прелазе

користе са посебном опрежношћу и ПАЖЊОМ.

Возови  САОБРАЋАЈУ.

                                                                           Локална самоуправа

                                                                               Општине  Сента

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Сента, да Због прописаних обавезујућих мера од 17.07.2020. године  базен ће бити затворен на неодређено време.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Председник општине Сента обавештава грађане Сенте  о доле наведеним  дешавањима у вези  накнаде за одводњавање:

Детаљније >>

СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА

Одељење за грађевинске и комуналне послове oбавештава грађане да ће се дана 27.06.2020 године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања комараца из ваздуха уз реку Тису у преподневним часовима.

Врста третмана: Авио третман.

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле.

ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019)  прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су:

 • хостел,
 • преноћиште,
 • коначиште,
 • ботел,
 • хан,
 • конак,
 • етно кућа,
 • салаш,
 • вила,
 • кампиралиште,
 • кампинг одмориште,
 • кампинг стоп и др.;
 • у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма;
 • у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте:
  • ловачки дом,
  • ловачка кућа и
  • ловачка колиба.

ЈЛС – Општина Сента на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Дана 21. децембра 2019. године ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објектат за смештај, некатегорисани објекта за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019). 

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС – Општини Сента на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту, као и друге релевантне податке.

Посебно се позивају угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву јединици локалне самоуправе ради евидентирања.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Садржина пријава дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле.

ОБАВЕЗА УГОСТИТЕЉА, КОЈИ ПРУЖА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ, ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ОПШТИНИ СЕНТА И ПОЧИЊЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА.

СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА да угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код Општине Сента неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.

УГОСТИТЕЉИ МОГУ СА САЈТА МИНИСТАРСТВА ДА ПРЕУЗМУ ПРИЈАВУ - EXCEL ТАБЕЛУ (ПРИЛОГ 1), ДА ЈЕ ПОПУНЕ И НА ПРОПИСАН НАЧИН ДОСТАВЕ ОПШТИНИ СЕНТА.

>> ПРИЛОГ 1 - ПРЕУЗИМАЊЕ <<

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2002. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1990. до 2001. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 13.01.2020. до 28.02.2020. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваког радног дана (сем среде) од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваке радне среде, од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

 

                                                                                                 Центар Министарства одбране

                                                                                                за локалну самоуправу Кикинда

Ј А В Н А Р А С П Р А В А О Н А Ц Р Т У О Д Л У К E О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗНОСИМА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Истраживанје здравља становништва Србије, 2019.

У периоду од 5.октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести, национално Истраживање  здравља становништва Србије 2019.год.

Анкетирање на терену вршиће анкетари, тј. тим од два члана при чему је један члан медицинске струке.

Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мeдицинске раднике/анкетаре за Истраживање здравља становништва Србије 2019. биће објављен 02.09.2019. године на сајту Републичког завода за статистику.

Пријављивање за анкетара и анкетара/медицинског радника врши се искључиво преко сајта Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  у периоду  02 – 08 септембра 2019. год, где се могу видети и све информације везане за ову анкету.

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

Место службовања БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1419 Бачка Топола  у касарни „Бачка“ ул. Маршала Тита бб, Бачка Топола

Контакт телефон: 024/ 715-287

 

Попуна радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије путем непосредног пријема (војници на ДСВР) и сталним конкурсом.

 

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

 

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1) да су пунолетни;

2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;

3) да имају прописано образовање;

4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да нису старији од 30 година;

7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;

8) да су одслужили војни рок са оружјем;

9) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;

10) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу.

 

 

 ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси у ВП 1419 Бачка Топола или у ВП где је на одслужењу  ДСВР.

 

Кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника,  би  у року од 15 дана од дана пријављивања, морали да приложе:

1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);

2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);

3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);

5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу);

6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због ремонтних радова на високонапонској опреми доћи ће до прекида у снабдевању електричном енергијом на целој територији Електродистрибуције Суботица Погона Сента дана 04.04.2019. (четвртак) између 09:30 и 12:30 часова.

Без напајања електричном енергијом остају:

 Део територије општине Сента: Сента, Горњи Брег, Богараш, Оромпарт и Адахатар;

 Део територије општине Ада: Ада, Мол, Стеријино, Оборњача и 7. Јули;

 Део територије општине Чока: Чока, Падеј, Остојићево, Јазово, Црна Бара и Банатски Моноштор.

Унапред се захваљујемо на стрпљењу и разумевању потрошача!

Електродистрибуција Суботица

                                                                   Погон Сента

      Диспечерска служба

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Детаљније >>

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Божићног вашара, од дана 20.12.2018 године од 07:00 часова до 24.12.2018 године до 07:00 часова, биће затворен саобраћај: На западном делу Главног трга (испред Градске куће), од раскрснице са Поштанском улицом до раскрснице са Главном улицом.

Обавештење од јавног значаја

Обавештавају се поштовани грађани да због извођења радова на мосту преко реке Тисе у Сенти до средине децембра 2018 године саобраћај ће се одвијати у једном смеру наизменично. Захваљујемо на разумевање грађана.                                                                                                                                                          

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације парцеле бр. 21123 к.о. Сента за изградњу комплекса фарме свиња у Сенти

Оглас Јавни увид- Нацрт плана детаљне регулације за енергетски објекат за производњу електричне и топлотне енергије ( когенеративно постројење) у делу блока 49 у Сенти.

Празник Града Сенте 2018

4. септембар, уторак, 18.00 ч: Дом стваралаштва
КОНЦЕРТНО ВЕЧЕ ЗА КРАЈ ЛЕТА
Концерт пијанисте Иштвана Секеља, наставника мадридске Музичке академије „Катарина Гурска”. На програму су дела Листа, Шопена, Равела и Дебисија.

Организатори: Завод за мађарску културу Војводине, Културно-образовни центар „Турзо Лајош” и Oсновна музичка школа „Стеван Мокрањац”.

5. септембар, среда, 18.00 ч: Дом стваралаштва
СЕНТА КРАЉА МАТИЈЕ
Свечано отварање изложбе остварења која су приспела на конкурс „Сента краља Матије”. У оквиру изложбе биће приређено свечано отварање изложбе радова приспелих на фото-конкурс Светлост - Сенка - Боја! Изложбу ће отворити председник општине Рудолф Цегледи.

Локална самоуправа града Сенте, Културно-образовни центар „Турзо Лајош” и сенћански Историјски архив поводом 575-годишњице рођења Матије Корвина и 560-годишњице његовог избора за краља расписали су мултидисциплинарни конкурс намењен забавиштарцима, ученицима основних и средњих школа, као и одраслима. Победници конкурса биће награђени вредним књижним наградама

6. септембар, четвртак, 20.00 часова: Вашариште
XV МЕЂУНАРОДНИ БАЛОНАРСКИ СУСРЕТ
Night Glow Show, балонарска илуминација: атрактивни, на основу музике аранжирани шоу-програм.

7. - 8. септембар, петак-субота: Главни трг
ВАШАРСКА ВРЕВА, ВИНСКА УЛИЦА И УЛИЦА РУКОТВОРИНА

7. септембар, петак, 16.00: Главни трг (велика позорница)
ФОРМАЦИЈСКА ПЛЕСНА ПАРАДА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Атрактивни гала-програм сенћанске Плесне групе „Merkur-Midnight”. У оквиру програма наступиће Дечја плесна група Основне школе „Турзо Лајош”.

7. септембар, петак, 17.00 ч: Главни трг (велика позорница)
КАВАЛКАДА МАЖОРЕТКИЊА
Атрактивни дефиле и гала-програм сенћанског Плесног клуба „Flamenco” уз учешће Сенћанског дувачког оркестра.

7. септембар, петак, 18.00 ч: Главни трг (велика позорница)
ПЛЕСНА ПРОМENADA ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Атрактивни гала-програм Студија „M Dance”.

7. септембар, петак, 18.00 часова: Вашариште
XV МЕЂУНАРОДНИ БАЛОНАРСКИ СУСРЕТ
Летење везаним балонима са сенћанског вашаришта.

7. септембар, петак, 19.00 ч: Српски културни центар „Стеван Сремац” 
КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ
Гост вечери је књижевник Дејан Атанацковић и универзитетски професор др Михајло Пантић.

7. септембар, петак, 21.00 ч: Главни трг (велика позорница)
ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Наступ ансамбла „Фрајле”.

7. септембар, петак, 23.00 ч: Главни трг (велика позорница)
РОК-КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Програм ансамбла „Afterburn”.

8. септембар, субота, 00.30 ч: Главни трг (велика позорница)
РОК-КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Програм ансамбла „Sin Seekas”.


Поздрав празнику


8. септембар, субота, 9.00 ч: Градска кућа (Свечана сала)
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Свечани пријем лауреата Вукове награде из основних и средњих школа. Поздравну беседу казиваће председник општине Рудолф Цегледи. У уметничком делу програмa наступиће Хор сенћанске гимназије.

8. септембар, субота, 9.00 ч: Народна башта (тениско игралиште)
XXXI СУСРЕТ СЕНЋАНСКИХ И ХОДМЕЗЕВАШАРХЕЉСКИХ ТЕНИСЕРА

8. септембар, субота, 10.00 ч: Народна башта
„Спортом против дроге”
ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ОРИЈЕНТИРИНГУ
Организатор такмичења је сенћански Независни полицијски синдикат.

8. септембар, субота, 10.00 ч: Главни трг (фонтана)
ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Забавно, игричаво надметање у организацији Сенћанске омладинске организације, које се одвија на различитим локалитетима, а које је намењено младима у узрасту од 15 до 30 година.

8. сепштембар, субота, 17.00 ч: Градски музеј
Отварање изложбе
ЖИВОТНИ ПРОСТОРИ МАТИЈЕ ХУЊАДИЈА
Изложба приказује ренесансног владара - градитеља. Матија се пред нама редовито јавља као ратнички владар: водио је ратне походе Мађарске Краљевине на све стране света, а и преко тога, но нарочито га је ангажовало ширење ка западним областима. Саобразно томе подигнуте су и главна краљевска резиденција, а и оне споредне, те вреднован њихов значај. 

Шеснаест паноа представља зграде од Брашова до Братиславе у којима је краљ Матија живео, које је често посећивао, изразито волео, или оне међу чије зидове никада није залазио, али је имао везе са њиховом изградњом, или су пак градитељи из поштовања на њих постављали његов грб. Завршна слика и текстуални прилог представља место на којем је сахрањена породица Хуњади.

Изложба под називом „Животни простори Матије Хуњадија” ће у Меморијалној години краља Матије у више насеобина Карпатског базена оживети дух и епоху великог краља.

Изложба је припремљена по овлашћењу Друштва „Амарилис”, а њена композиција везује се уз име историчара Раду Лупескуа, доцента Мађарког универзитета Трансилваније „Sapientia”. 

КРАЉ МАТИЈА У СЕНТИ
Свечана промоција заједничке публикације завичајног историчара Ласла Тарија и историчара др Тибора Алмашија, универзитестког професора и руководиоца катедре.

8. септембар, субота, 16.00 ч: Главни трг (велика позорница)
ПРОМОЦИЈА СЕНЋАНСКИХ УМЕТНИЧКИХ ГРУПА ПОСВЕЋЕНИХ ОЧУВАЊУ НАРОДНИХ ТРАДИЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
У програму ће наступити Дечја група „Ispiláng” сенћанског Културно-образовног центра „Турзо Лајош”, чланови Удружења за помоћ и заштиту лица са посебним потребама „Рука у руци”, фолклорна група Српског културног центра „Стеван Сремац”, етномузичко струковно одељење Културно-образовног центра „Турзо Лајош”, Женски хор и Тамбурашки оркестар торњошког Културно-уметничког друштва „Ady Endre”, торњошке фолклорно-плесне групе „Csiribiri” и „Szarkaláb”, Мешовити хор Мађарског културно-уметничког друштва „Tópart”, Женски хор „Búzavirág” и Цитерашки оркестар из Богараша, богарашка дечја група „Kis Piros Pipacsok”, плесна група торњошког Удружења „Романо Дром”, Женски хор „Bazsarózsa” и Тамбурашки оркестар „Јóbarátok”, Женски хор „Pöndöly”, Мешовити хор Мађарског културно-уметничког друштва „Délibáb”, те Мешовити хор горњебрешког Клуба пријатеља народних песама и тамбурашки оркестар „Sarkantyú”.

8. септембар, субота, 18.00 часова: Народна башта
XV МЕЂУНАРОДНИ БАЛОНАРСКИ СУСРЕТ
Променадно летење балонима.

8. септембар, субота, 19.30 часова: Градска хала спортова
Праизведба Сенћанског мађарског камерног позоришта у копродукционом партнерству са Петефијевим позориштем из Шопрона
РОК-ОПЕРА ЗА ДАН ГРАДА
Свечана праизведба рок-опере „Сента, 1697.”

8. септембар, субота, 22.30 ч: Обала Тисе
ВАТРОМЕТ

8. септембар, субота, 22.45 ч: Главни трг - Шеталиште Тисиног цвета
БАКЉАДА СЕНЋАНСКИХ МОТОЦИКЛИСТА

8. септембар, субота, 23.00 ч: Главни трг (велика позорница)
РОК-КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Програм ансамбла „Paddy and the Rats”.

9. септембар, недеља, 00.30 ч: Главни трг (велика позорница)
AS FM PARTY
Празнични програм DJ Groover-a.

9. септембар, недеља, 10.00 ч: Народна башта
МЕЂУНАРОДНО СТРЕЛИЧАРСКО НАДМЕТАЊЕ 2Д
Главни организатор сусрета је сенћански Стреличарски клуб „Arcus”.

9. септембар, недеља, 10.00 ч: Спомен-школа
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

9. септембар, недеља, 9.30 ч: Дом културе (камерна сала)
ОБОЈЕНЕ ПРИЧЕ
Програм за децу у узрасту до 3 године у изведби Дечјег позоришта из Суботице.

9. септембар, недеља, 10.30 ч: Дом културе (камерна сала)
Представа Сенћанског мађарског камерног позоришта
ПАЖ ЈАНЧИКА
(Бајковити монолог о позоришту за децу у узрасту од 4-11 година)

„Шта је позориште? У чему се разликује од осталих сценских приредби? Зашто није позориште атракција? Зато што је код атракције кључна реч ,МОЖДА’. Можда ће пасти жонглерова палица! Кључна реч позоришта је ,КАО’. Правимо се као да је то стварност. Током бајке трудим се да деци пренесем такве основне појмове са којим ћу обогатити њихова искуства, са којима ће лакше постати такви гледаоци позоришта који га схватају и воле.” 

Глуми: Ђерђ Вираг.

9. септембар, недеља, 12.00 ч: Дом културе (камерна сала)
ШТА ЛИ ЈАЈЕ ДАЈЕ?
Представа за децу на српском језику у изведби Дечјег позоришта из Суботице.

9. септембар, недеља, 13.00 ч: Дом културе (камерна сала)
РУЖНО ПАЧЕ
Представа за децу у извођењу сенћанске луткарске групе „Dárika”.

9. септембар, недеља, 16.00 ч: Дечји кутак (Главни трг бр. 1)
ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ
Рукотворилачка занимања: бојење лица, кловн који обликује балоне, еколошко надметање, аутентична дрвена вртешка, гегалица за бебе.

9. септембар, недеља, 18.00 ч: Дом културе (позоришна сала)
КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦУ
Концерт ансамбла „Tompéti és Barátai”.

9. септембар, недеља, 19.30 ч: Градска кућа (Свечана сала)
ВЕЧЕ ХОРСКЕ МУЗИКЕ
Наступају Мешовити хор Српског културног центра „Стеван Сремац” из Сенте, Хор „Нови Миленијум” из Темишвара, Хор „Musica Viva” из Бачког Петровца и сенћански Градски камерни хор „Cor Jesu”.

10. септембар, понедељак, 17.00 ч: Црква Светог архангела Михаила
ПАРАСТОС
Храмовна служба уприличена поводом 321. годишњице Сенћанске битке.

11. септембар, уторак, 8.30 ч: Главни трг (Музички павиљон)
ПРАЗНИЧНИ КОНЦЕРТ СЕНЋАНСКОГ ДУВАЧКОГ ОРКЕСТРА
Диригент: Тибор Маша.

11. септембар, уторак, 10.00 ч: Градска кућа (Свечана сала)
СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Свечана додела најпрестижнијих одличја града. Свечану седницу Скупштине општине ће отворити и њоме руководити председница Скупштине општине Татјана Бало. Свечану беседу одржаће председник општине Рудолф Цегледи. У уметничком делу програма наступиће Мешовити хор Српског културног центра „Стеван Сремац” под управом Кинге Лошонц и Градски камерни хор „Cor Jesu” под управом Реке Миклош. Почасну стражу држаће чланови Друштва за неговање средњевековних традиција „Свети Лонгин”.

11. септембар, уторак, 12.00 ч: Спомен-обележје на обали реке Тисе
ОГЛАШАВАЊЕ СПОМЕН-ЗВОНА И КОМЕМОРАТИВНА СВЕЧАНОСТ

11. септембар, уторак, 17.00 ч: Меморијална миленаријумска црква свете Мале Терезе
TE DEUM
Празнична миса-благодарница приређена поводом 321. годишњице Сенћанске битке.


Истакнути покровитељи низа празничних манифестација:
Влада Мађарске, Државни секретаријат за националну политику Председништва Мађарске, Фондација „Габор Бетхлен”, Локална самоуправа Будавара, Локална самоуправа града Сенте, Мађарски национални савет, Japan Tobacco International а.д. Сента, ОТП Банка Србија, РТВ „Панон”.

Saopštenje o zatvaranju puteva i ograničenju saobraćaja povodom Dana opštine

Lokalna samouprava  opštine  Senta obaveštava  stanovništvo,  da  će  tokom   manifestacije povodom Dana  opštine  određene  ulice i delovi  ulica biti  zatvoreni   na  duže ili kraće vreme za promet  motornih vozila. 

Gradski park   se  dana  07.09.2018. godine (petak) od  6.00 časova  do  09.09.2018. godine  (nedelja) do 6.00 časova   smatra  mestu  održavanja manifestacije.

Zatvoriće se za saobraćaj zapadni  deo Glavnog trga,  ispred Gradske  kuće, od ulice Poštanske do   Glavne  ulice  dana  07.09.2018. godine (petak) od 6.00 časova  do  09.09.2018. godine (nedelja) do  6.00 časova,

odnosno

istočni deo   Glavnog trga, od  ulice Stevana  Sremca  do   ulice  Jovana  Đorđevića dana  07.09.2018. godine (petak) od 6.00 časova  do  08.09.2018. godine  (subota) do  6.00 časova.

Takođe  će  se  zatvarati   putevi   na sledećim mestima:

Ulica  Stevana Sremca  od  ulice  Vuka Karadžića do  Poštanske ulice i Ađanska ulica  od ulice Jesenje do  Glavnog trga  dana  07.09.2018. godine  (petak) između  17.00 i  19.00 časova. 

Deo  Glavnog trga  od  Poštanske  ulice  do kraja  ulice  Stevana Sremca   dana  08.09.2018. godine (subota) između 20.00 do  23.00 časova. 

Ulica  Vuka Karadžića od  ulice Jovana Đorđevića  do Lađarske  ulice dana  08.09.2018. godine  (subota) između  20.00 i  23.00 časova. 

Ađanska ulica  od  ulice Jesenje  do Glavnog  trga  dana  08.09.2018. godine (subota) od  20.00 časova  do  23.00 časova. 

Kej Tisinog cveta  od  ulice Zlatne grede do ulice Dositeja Obradovića dana  08.09.2018. godine  (subota) od  20.00 časova  do 23.00 časova.

Glavni trg od   ulice Narodne bašte i ulica  Jovana Đorđevića  dana  08.09.2018. godine  (subota) između 20.00 časova i  23.00 časova. 

Dana  8. septembra  2018. godine  od 19.30 časova  će  se   prikazati  u senćanskoj Sportskoj hali rok opera pod  nazivom Senta, 1697.  Pozivamo pažnju građanima,  da se može očekivati  ogromna zainteresovanost   i zbog očekivane mase da kreću  na  vreme  od  kuće  na  manifestaciju.

Za vreme trajanja rok opere ispred Sportske hale  i  u blizini objekta  se  ne  može parkirati, a na  putu   od  železničkog  podvožnjaka prema  Sportskoj hali   motornim vozilima  mogu saobraćati samo oni  koji idu u Mali rit  ili u Panu. 

Građani ako mogu, neka dođu pešice u Sportsku halu,  a  oni   koji nemaju  mogućnosti za to, mogu parkiratu u ulici Predgradski venac i u okolini fudbalskog stadiona. 

Lokalna  samouprava opštine Senta  računa  sa razumevanjem građana,  i izvinjava se  zbog eventualnih  neugodnosti,  ali   ove mere su neophodne  zbog  bezbednosti   onih koji dolaze na   rok operu, odnosno zbog  toga,  da  se  izbegnu eventualne saobraćajne  gužve. 

Анкета о структури пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику
спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000
пољопривредних газдинстава, за теренски рад у Анкети биће ангажовано 536
анкетара.

За спровођење Анкете у  362 пољопривредна газдинства на територији
општине Сента биће ангажована 2  анкетара.

Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан
15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту
РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем
веб апликације на веб-сајту:

 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

Допис Републичког завода за статистику

ФЕСТИВАЛ ЦЕВТАЊА ТИСЕ

Програм:

15.06.2018 - Петак:

18:30 – Вински трг и изложба рукотворине

19:30 – Сенћански Дувачки Оркестар

20:00 -  Изложба на отвореном - изложба ученика Гимназије за талентоване ученике "Бољаи"

20:15 – Сзерда Áрпáд WеднесдаY Пројецт концерт

21:15 – Фласхпоинт концерт

23:00 - Дј

 

16.06.2018 Субота:

09:00 – Ретро риболов (Ласло Баричек 063/1140759)

11:00 – „Тисин цвет” Регата – међ.кајакашко такмичење

18:00 – Вински трг и изложба рукотворине

19:00 – Сзерда Áрпáд WеднесдаY Пројецт концерт

20:15 – Тхе Цхимнеy Схиттерс концерт

21:45 – Регата са бакљама

22:00 – Тхе Бестбеат концерт – Тхе Беатлес Трибуте Банд

24:00 – Дј

 

17.06.2018 Недеља

18:00 – Вински трг и изложба рукотворине

19:30 – 21:30 – ИНКЕ & тхе ТРАИЛЕР концерт

Обавештење

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала Цветања Тисе, од дана 14.06.2018. године од 07:00 часова до 18.06.2017. године до 14:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у улице Лађарске и

- део кеја Тисин Цвет (од раскрснице са улицом Јована Ђорђевића до раскрснице са улицом Доситеља Обрадовића

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваке радне среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка и среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

 

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

 

 

                                                                                                 Центар Министарства одбране

                                                                                                за локалну самоуправу Кикинда

ООГЛАС РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ (КОГЕНЕРАТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ) У ДЕЛУ БЛОКА 49 У СЕНТИ

АКЦИЈА "БАРЕМ ТИ НЕ БАЦАЈ!"

Општинска управа општине Сента организује акцију "БАРЕМ ТИ НЕ БАЦАЈ!" која ће бити одржана од 25.10.2017. године у месним заједницама општине Сента, са циљем да упозорава јавност на важност примарне селекције отпада.

Ради учествовања у овој акцији, потребно је прикупити 20 комада стаклених флаша или флаша за зимницу и 2 кг ПЕТ амбалаже. Након предаје прикупљеног отпада у месним заједницама добићете једну ЕКОТОРБУ.

Акција траје до истека залиха.

OBAVEŠTENJE

Nastavak 21. prekinute sednice Skupštine opštine Senta dana 22. jula 2017. godine u 08,00 časova.

Министарство привреде расписује јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Пограма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja ( preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i paušalci).        

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 1. izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),
 2. kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje
 3. nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja
 4. trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000,00 dinara niti veći od 50.000.000,00 dinara.

Krediti Fonda po ovom Programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim Programom. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i do 7 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za preduzetnike.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj. Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Za eventualne dodatne informacije budite slobodni da se obratite na mob. 063-7-002-140, e-mail: harmat.zsoka@gmail.com, ili lično u Senti, ul. Glavni trg br.1, Gradska kuća-kanc.76.  

>> KONKURSNA DOKUMENTACIJA <<

Општина Сента, Општинска управа, Одељење за грађевинске послове ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ О ЈАВНОМ УВИДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СПОМЕН ПАРКА СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ У СЕНТИ

Локални план енергетске ефикасности општине Сента

Локални план енергетске ефикасности општине Сента

Поштовани грађанини,

Комисија за израду Локалног плана енергетске ефикасности општине Сента врши анкетирање о томе како се опходимо енергији, ради израде Локалног плана енергетске ефикасности за период 2016. – 2026. године. Анкетирање је анонимна, податке анализирамо сабрано и представићеми их у Локалном  плану енергетске ефикасности.

Унапред се захваљујемо за Вашу сарадњу! 


>> УПИТНИК <<

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИКА И КЛАСТЕРА У 2016. ГОДИНИ

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

 

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
 • da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 • da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

 • vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • finansijskom sektoru;
 • sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510, 063/7-002-140 ili na adrese:

office@ras.gov.rs

harmat.zsoka@gmail.com

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Prateća dokumentacija možete preuzeti OVDE.

Сат за нашу планету

60+

Поводом светске акције „Сат за нашу планету“ коју организује и спроводи Светски фонд за заштиту природе (WWF). У суботу 19.03.2015. године, градови широм света искључиће расвету у 20.30h по локалном времену, на репрезентативним локацијама на сат времена, како би се указало на потребу предузимања одлучне акције у циљу ублажавања негативних ефекта климатских промена.

            Према горе наведеним, у суботу 19.03.2015. године, на градској кући биће искључена декоративна расвета на сат времена од 20.30 до 21.30 часова.

            Oпширније на доњем линку!

ЛИНК: http://www.wwf.rs/sat_za_nasu_planetu/

ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016 ГОДИНУ

 

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе         (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) председница Скупштине општине Сента дана 18. децембра 2015. године

                                     

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016 ГОДИНУ

 

 

Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 23. децембра 2015. године у Сенти, у Aндрушко сали Градске куће, са почетком од 08,00 до 12,00 часова.

 

На јавној расправи ће предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину у име Скупштине општине  образложити  начелник Одељења за привреду и финансије Марта Фелди.

 

Предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента:

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ

 или у канцеларији број 67. Градске куће.

 

 

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 400-6/2015-I

Дана: 18. децембра 2015. године

С е н т а

 

Председница

Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова с. р.

 

 

 

Објава резултата фотоконкурса и конкурса цртања

На конкурс цртања и на фотоконкурс, који је организован од стране одсека за заштиту животне средине општинске управе Сента, а који је затворен дана 23.10.2015.године, пристигло је 230 конкурсног материјала. Кроз својих радова деца су могла изражавати своје мисли у вези природног богатства и заштите животне средине.Циљ конкурса је било да деца посматрају животну средину, да се упознају са животињским и биљним светом, а све то да их подстрекне за очување и заштиту животне средине. Конкурсни материјал је оцењивао петочлани жири у 4 категорији.

Детаљније >>

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕНТА

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉУШТА ЗА 2015. ГОДИНУ

Захваљујући  Локалној самоуправи Сента,  поново постоји могућност  за бесплатну анализу узорка тла на Н-П-К,  садржај хумуса, односно за одређивање пХ-вредности.

Молбе молимо да доставите најкасније  до  31. октобра 2015. године  у канцеларију број 76. Градске куће у Сенти,  односно до  висине расположивих средстава. 

 -  ЗАХТЕВ  -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ИЗРАЂЕНОГ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

Република Србија                                         

Аутономна Покрајина Војводине              

Општина Сента – Општинска Управа       

Одељење за грађевинске послове               

Одсек за заштиту животне средине

Број: 501-33/2015-I            

Дана: 25.09.2015.                                       

Сента

 

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ  ИЗРАЂЕНОГ НАЦРТА Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је израђен нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године.

Увид у израђени нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године,  може се извршити у просторијама Одсека за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија бр. 17., у периоду од 28. септембра до 19. октобра  2015. године , радним данима од 10 до 12 часова или исти се може погледати и на сајту Општине Сента на: http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/LEAP/leap_nacrt.pdf

Примедбе и мишљења на израђени нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, подносе се Одсеку за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија бр. 17.,  у писменом облику за време трајања јавног увида.

Јавна расправа и презентација израђеног нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, биће одржана 20. октобра 2015. године у времену од 10 до 14 часова у просторијама Градске куће у Сенти, Главни трг бр.1., у Андрушковој сали.

На презентацији и јавној расправи нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године учестоваће и Комисија за израду нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године.

                                                 

                                     Руководилац Одсека за заштиту животне средине

 

                                       Шухајда Изабела, с. р. дипл. биолог

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) Председница Скупштине општине Сента дана 25. септембра  2015. године

 С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ  

ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 20. oктобра 2015. године у Сенти, у Великој сали Градске куће, са почетком од 10,00 до 14,00 часова.

На јавној расправи ће Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године у име Скупштине општине  образложити  Изабела Шухајда, руководилац Одсека за заштиту животне средине.

Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента : 

 

Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године

 

или у канцеларији број 17. Градске куће.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 501-33/2015-I

Дана: 25. септембра 2015. године

С е н т а

 

Председница Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова с. р.

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕНТА

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала И лове Сента, од дана 14.08.2015. године од 18:00 часова до 16.08.2015. године до 07:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у делу улице Доња Тисина Обала, од улице Милоша Обилића до улице Кочина. 

Организатори

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала Цветања Тисе, од дана 18.06.2015. године од 09:00 часова до 22.06.2015. године до 12:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у улице Лађарске и

- део кеја Тисин Цвет (од раскрснице са улицом Јована Ђорђевића до раскрснице са улицом Доситеља Обрадовића

Обавештење

Обавештавамо Вас да се планира вишечасовни прекид у испоруци електричне  енергије дана 08.05.2015. године (петак) у преподневним сатима (оријентационо између 10:00 и 13:00 часова), на целој територији општине Сента.

ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015 ГОДИНУ

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) заменик председника Скупштине општине Сента дана 22. децембра 2014. године

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ

О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015 ГОДИНУ

Детаљније >>

Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију "Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања" финансирано од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

Детаљније >>

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД 25-ОГ АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ 31. I СПРАТ, РАДНИМ ДАНОМ ОД 8,00 ДО 15,00 ЧАСОВА.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

 1. потврду из школе да су редовни ученици,
 2. фотокопију личне карте или фотокопију личне карте једног од родитеља
 3. фотокопију здравствене књижице.

ИНФОРМАЦИЈА

Дана 18.07.2014. (петак) на јужној страни Градске куће од 09,00 до 11,30 неће бити електричне енергије, у том интервалу неће радити шалтерска служба у пријемној канцеларији!

ОДЛУКЕ за доделу средстава за финансирање сеоског спорта, школског спорта, спорт за све и спортских стипендија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ

И

ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Детаљније >>

Обавештење

Обавештавамо јавност да јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину, заказана за 31.01.2014 у 13 часова ОДЛОЖЕНА ЈЕ због немогућности присуствовања обрађивача Плана. О новом термину одржавања презентације бићете благовремено обавештени.

                                                                 Општинска управа Сента

                                                                 Одељење за грађевинске послове

Обавештење

Општинска управа Сента, обавештава потрошаче и заинтересована лица да је Председник општине оформио комисију за преиспитивање исправности рачуна за топлотну енергију и природног гаса за месец децембар 2013. године. Заинтересовани градјани могу да се обрате овој Комисији својим приговорима у периоду од 03 - 14.02.2014. године сваким даном од 9-12 часова у просторијама ЈП „Елгас“ Сента, у Сенти, ул. Пштанска број 8. 

ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ДЕМОГРАФСКОГ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014-2017

На основу члана 6. става 1. Одлуке о начину спровођења јавне расправе  („Службени лист општине Сента“, бр. 12/2009), Председник Скупштине општине Сента

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ДЕМОГРАФСКОГ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014-2017

Детаљније >>

Најновије информације - расписивањe избора чланова савета у месним заједницама општине Сента

Крајем 2013. године истиче мандат чланова Савета месних заједница општине Сента, те на основу члана 119. става 3. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 19. Oдлуке о образовању месних заједница на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 6/2001) председница Скупштине општине Сента дана 23. септембра 2013. године донела је Одлуку о расписивању избора чланова савета у месним заједницама општине Сента

Опширније у „Службеном листу општине Сента“, бр. 14/2013

 

ЈАВНА РАСПРАВА - "Стратегија развоја општине Сента 2014-3030, са Акционом планом

Поштована(-и),

 

Са задовољством Вас обавештавамо да је Тим Регионалног центра за развој Банат из Зрењанина спреман да на јавну расправу  “Стратегију развоја општине Сента 2014-2020, са Акционом планом".

 

У намемри да за наше грађане обезбедимо што садржајнији документ, у току изrade смо сарађивали са представницима јавног, приватног и невладиног сектора, те смо тако, уважавајући њихове предлоге, дошли до ове фазе. Сада Вас молимо да са пажњом прочитате документ и дате Ваше евентуалне предлоге/сугестије за измене и допуне. 

 

Јавна расправа је отворен месец дана, закључно са 28. септембром 2013. године, а Ваше предлоге можете слати у писменој форми, на приложеном обрасцу на имејл адресу:  naplata@zenta-senta.co.rs

 

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

Комисија за доделу јавних признања општине Сента позива грађане, цивилне организације и институције да могу дати своје предлоге за  доделу Признања општине Сента „Про Урбе“ (спомен плакета), и Признања општине Сента за стваралаштво младих „Јувентус про Урбе.

Предлоге са образложењем достављају се Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Сента (Градска кућа, канц. бр. 25.) најкасније до 30. јуна 2013. године.

О горе наведеним признањима детаљније информације се могу добити наОфицијелнем сајту општине Сента (Службени лист Општине Сента 7/2009).

 

Стручна служба СО Сента