Чланови Општинског Већа

Рудолф Цегледи

ПРЕДСЕДНИК ОИПШТИНЕ

Драган Тодоровић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА

Имре Сиђи

Александар Зелић

Себастиан Стантић

Атила Јухас

Акош Хомоља