Вести

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

На добровољно служење војног рока са оружјем и Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу се пријавити сви држављани Републике Србије, мушког и женског пола, са навршених 19 година живота, а најкасније до 30 године живота. Разлика је само што се на  Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу пријавити само лица која имају завршен факултет, тј. имају високу стручни спрему.

Пријављивање кандидата врши се у Центру министарства одбране Кикинда, као и електронским путем преко портала еУправа и ЈП „Пошта Србије“, доласком у наше канцеларије, војни службеници ће дати потребна упутства  и преглед потребних докумената која требају приложити уз пријаву. Након што се изврши пријем докумената, кандидати се упућују на лекарске прегледе у Војну болницу Нови Сад. Тренутно је у току пријављивање кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у септембарском упутном року, позивамо све заинтересоване кандидате да се што пре пријаве, како би успели да реализујемо све планиране активности везана за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем.

Док се налазе на одслужењу војног рока, сваки кандидат поред плаћених трошова превоза за одлазак и повратак са добровољно служење војног рока са оружјем, месечно добија накнаду односно новчано примање у износу од 38.000,00 динара, а кандидат на Војно стручном оспособљавању за резервне официре 42.000,00 динара, има здравствено осигурање и плаћено одсуство у трајању од 10 дана.

Током служења војног рока, сви кандидати могу да конкуришу и одмах по одслужењу војног рока, заснују радни однос у Војсци Србије у својству професионалног војника.

Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о максимално расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области од општег интереса у области спорта у 2023. години

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОДРЕЂЕНИМ ОБЛАСТИМА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОДРЕЂЕНИМ ОБЛАСТИМА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРАДИ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОДЛУКA O ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(воћарство, виноградарство, ратарство и пластеничка производња)

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретања (17:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/, односно на број телефона 064/88-18-449.

 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА

(мужа домаћих животиња и радови у пчелињаку)

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретања (17:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

Интернет адреса  за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је 

http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ .

 

Пољопривредни произвођачи са територије општине Сента могу добити помоћ око попуњавања захтева за одобрење кретања на следећим бројевима телефона:

064/872-5349 или 064/847-2872

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

20.03.2020.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ   Саопштења Министарства

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретања (20:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs, односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу за који се тражи дозвола за кретање. У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу, које ће се кретати у периоду од 20 до 05 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20 до 05 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Број телефона путем којег се може поднети пријава:

064-8-818-449 за Округ: Севернобанатски

ПАЗИМО ЈЕДНИ НА ДРУГЕ!

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

САОПШТЕЊЕ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента је на седници дана 12.03.2020. године расправљао је о актуелној ситуацији у вези Корона вируса и формулисао је следећи став:

Штаб позива грађане на одговорно понашање и обраћа им пажњу да изазивање панике није оправдано, али је обазривост неопходна.

Свако треба да схвата озбиљним и да примењује и поштује упутства Министарства здравља која се односе на хигијенске мере (прање руку, дезинфекција итд.).

Грађани општине се могу информисати о епидемији код Института за јавно здравље у Кикинди, сваког дана у времену од 8,00 до 22,00 часова на следећим телефонским бројевима: 0230/421-102, 062/88-33-841 и 062/88-33-877.

У случају јављања симптома становници општине могу да се обрате диспечерској служби сенћанског Дома здравља на број телефона: 024/814-570

Штаб моли грађане да се лично не појављују у Дом здравља, већ да се обрате телефоном и након позива стручни радници Дома здравља ће поступати према упутствима Министарства здравља. 

Циљ и задатак локалне самоуправе у постојећој ситуацији је да сачува здравље грађана и ради тога ће предузети неопходне мере. 

Пре свега моле се грађани, да планиране манифестације са већим бројем учесника у затвореној просторији одложе. 

Поводом настале ситуације грађани треба повећано да обрате пажњу на поштовање личне хигијене. 

У институцијама која спадају у надлежност локалне самоуправе, где се очекује  масовно присуство грађана (вртићи, школе, спортска хала, позориште, канцеларија за пријем странака, пијаца) монтираће се дезинфикатори руку и обезбедиће се средство за дезинфекцију за њихово функционисање.

У складу са прописима донетим од стране Владе Србије и на територији општине Сента је ЗАБРАЊЕНО одржавање манифестација у затвореним просторијама са више од сто учесника или посетилаца. 

Заинтересовани ће благовремено бити обавештени о терминима одржавања отказаних и одложених манифестација. 

Штаб за ванредне ситуације општине Сента ће континуирано пратити ситуацију и предузеће мере из своје надлежност уколико ће се указати потреба. 

Председник Штаба за ванредне ситуације општине Сента

Рудолф Цегледи, дипл. инг. грађ.   

Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз куповину одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА И ПРИОРИТЕТИМА МУШКАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

У општини Сента започета је израда локалног акционог плана за родну равноправност. Попуњавањем овог анонимног анкетног листа можете и Ви допринети изради што квалитетнијег акционог плана.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc42EMWqGrq_y9gRk3AkUsTEW6VktNM6KojM1GRYSmc9B6O4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА И ПРИОРИТЕТИМА ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

У општини Сента започета је израда локалног акционог плана за родну равноправност. Попуњавањем овог анонимног анкетног листа можете и Ви допринети изради што квалитетнијег акционог плана.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN864XiF3wZxwxtQZCydPGSD14-8-3nmSHiYKOki0osdCe2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ИЛИ РАСАДНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КВАЛИТЕТНИХ ГРЛА ГОВЕДА, ОВАЦА, КОЗА ИЛИ СВИЊА ТОВНИХ РАСА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ РЕГРЕСА ЗА НАБАВКУ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ И ИЗВРШЕНE ВЕТЕРИНАРСКE УСЛУГE СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

ПРАВИЛНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У 2019. ГОДИНИ

Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење примене антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода.

Према утрђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарску општину Сента односно парцеле које су наведене у прилогу овог обавештења.

На наведеним парцелама „MILENIUM TEAM“ д.о.о. Београд ће у наредном периоду, почев од 15. јула 2019. године изводити истражне радње за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самопуправе.

>> ПРИЛОГ <<

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИКУ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНE МАЊИНE И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

На основу извештаја Службе за обезбеђење и на основу прегледа снимка са видео надзора, ове среде, неколико сенћанских грађана, који себе сматрају шампионима демократије  неовлашћено су ушли у више просторија Градске куће, истичући своја политичка гледишта, повређујући лична права и понашајући се недостојно.

Тиме нису положили жртву на олтару демократије већ на олтару анархије. Пословник Скупштине општине, управни поступак и иницијативе грађана имају своја правила.То Сенћани знају и наши одборници су до сада ова правила поштовали. Одборници имају право на имунитет, који се односи на њихово мишљење, а које износе на седницама Скупштине, што им ни у ком случају  не даје право на самовољу.

Горе наведена лица нису узела у обзир поступак пријема странака и прописе који се односе на коришћење Свечане сале, неосновано су оптуживали и повређивали лична права других и направили снимке камером.

Изражавање мишљења има своје место и време. Овакво понашање наших суграђана се десило у интересу краткорочних политичких циљева чиме су ометали грађане у обављању послова, као и рад запослених у општинској управи. Место и време њихових поступака није у складу са правилима, што је свакако прекршај.

Основа демократије је да се донета правила поштују, а измене тих правила имају своје начине, што свакако није ширење анархије.

Просторије Градске куће су доступне свима, уколико се благовремено и по правилу пријаве. Свако може да изнесе своје примедбе надлежним органима, али убудуће ако ће неко са политичким циљем нерегуларно наступати, иницираћемо покретање службеног поступка у интересу заштите заједнице.

Општинска управа и стручна служба СО Сента и даље ће подржавати демократски облик остваривања индивидуалних и заједничких интереса и дистанцирати се од непредвидивих самовољних радњи.

 

                                                                                              Начелник Општинске управе  с.р

Сента, 17.5. 2019.                                                                Секретар Скупштине општине с.р.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИХ ОБЛАСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

НИС изводи геофизичка испитивања у општинама Ада и Сента

У склопу истраживања нафте и гаса према пројекту „3Д Ада“ НИС обавља геофизичка испитивања на територији општина Ада и Сента. Планирано је да истраживања на површини од око 150 километара која се реализују на територији ових општина трају оквирно до половине јуна ове године.

У току је информисање власника и корисника парцела о планираним истраживањима, а радови се спроводе искључиво на парцелама чији су власници дали сагласност и потписали документ који омогућава пролазак кроз посед.

Детаљније >>

ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом једнократне помоћи у грађевинском материјалу

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЉАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВЕДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА РАДИ ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи породицама избеглица, за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријава удружења која остварују програме и пројекте од јавног интереса за општину Сента ради покривања трошкова закупнине и других сталних трошкова

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИ ТРОШКОВА У 2018. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката субјеката у култури у области очувања, заштите, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у свим областима изузев туризма, развијања пољопривреде, развијања предузетништва, противпожарне заштите, водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe, здравствене заштите, со

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у области социјалне заштите ради пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката удружења у свим областима изузев туризма, развијања пољопривреде, развијања предузетништва, противпожарне заштите, водног саобраћаја - обављања превоза скелом преко реке Тисe, здравствене заштите, соц

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националнe мањинe и особа са инвалидитетом у 2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ У ОБЛАСТИ: ТУРИЗМА, РАЗВИЈАЊА ПОЉОПРИВЕДЕ, РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕ

ЈАВНИ КОНКУРСЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКИХ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВЕДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

ИСПРАВКУ КОНКУРСА за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВАОПШТИНЕ СЕНТА

Одељење за општу управу и

друштвене делатности

Број: 020-134/2017-IV

Дана, 27. децембра 2017. године

С Е Н Т А

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

 

 

На основу члана 9. Правилника о студентским стипендијама (“Службени лист општине Сента”,  бр. 16/2013 и 25/2017), Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Општине Сента, обjављује

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

 

за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине

Сента за школску 2017/2018. godinu

 

 

I

 

Исправља се тачка III став 1. алинеја 7. текста Kонкурса на мађарском језику за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2017/2018. годину broj 020-134/2017-IV od 21. децембра 2017. године, објављен 22. децембра 2017. године на званичној интернет страници Општине Сента (www.zenta-senta.co.rs) и на Огласној табли Општинске управе, тако да уместо: „hogy egyidejűleg nem kapnak több ösztöndíjat vagy hitelt a köztársasági, illetve  tartományi költségvetésből vagy más  forrásokból” гласи: „hogy a hallgatók  egyidejűleg  nem  kapnak  több ösztöndíjat  vagy  hitelt a  köztársasági,  tartományi,  városi és  községi költségvetésből”. 

 

II

 

Рок за подношење пријаве на Kонкурс из тачке I ове исправке, продужава се на  15 дана од дана објављивања ове исправке.

 

 

 

 

 

Деже Кечкеш                                                       Начелник Општинске управе

дипл. правник                                                            Едит Шарњаи Рожа с.р.

                                                                                         дипл. правник

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е!

Из  буџетског фонда  за  развој пољопривреде  општине Сента  од стране Председника општине  2. октобра  2017. године расписани  конкурс  за  доделу неповратних   средстава  је  закључен.  Овим путем  обавештавамо учеснике конкурса  који су   добили средства,  да  су термини за закључење  уговорa  следећи:

  • за оне  који  су  конкурисали  са територије Сентe  11. децембар  2017. године  у 9 часова  у Свечаној сали  Градске  куће,
  • за оне који  су  конкурисали  са територије  Горњег Брега  и  Богараша 13. децембар  2017. године у 9 часова у згради  Задружног  дома у Горњем Брегу,
  • за оне  који  су  конкурисали  са територије  Торњоша  и Кевија 14.  децембрар  2017. године у 9 часова  у великој сали  Дома  културе  у  Торњошу.

 

                                                                        Комисија за развој пољопривреде,

                                                                                                Председник,

                                                                        Јосип Чешљар,  дипл. инж. сточарства

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСВАРШАВАЊА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језику мађарске националне мањине и особа са инвалидитетом у 2017. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

КОНКУРС  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и “Magyar Szó” и на интернет страници Општине Сента

 

>> LINK <<

 

Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о максималним расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области општег интереса у области спорта у 2017. години

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ОБЉАВЈЕНОГ 23. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ У “СЛУЖБЕНИМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ СЕНТА” БР. 1/2017

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА пријављених програма и пројеката удружења у области заштите од пожара поводом јавног конкурса обљавјеног 23. јануара 2017. године у “Службеним листу општине Сента” бр. 1/2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОЧУВАЊА, ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРЕОСТАЛИХ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРЕОСТАЛИХ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2016/2017 годину

О Д Л У К A о поништавању Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2017. годину донетог дана 30. 06. 2016. године под бројем 320-32/2016-II

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив за реализацију Програма јавних радова у 2016.год.

Оглас за прикупљање затворених писмених понуда ради давања на привремено коришћење делова површина јавне намене у Народној башти у Сенти – околина базена

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

К О Н К У Р С за финансирање пројеката-програма рада Удружења у Општини Сента у 2016. години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 СЕНТА

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

Број:56-1/2016- I

                                                                           Дана:26.јануара 2016. године

 

На основу члана 5. Одлуке о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 28/2015),

            Комисија за доделу јавних признања општине Сента расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ

ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

 

Према Одлуци  о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 28/2015), установљено је јавно признање великој породици која служи за узор грађанима општине Сента.

 

Признање Узорна велика породица се додељује породици, која у свом породичном домаћинству узорно васпитава троје или више малолетне деце и на чијем примеру најбоље се показује лепота живота у великој породици.

           

         Сваке године додељује се једно јавно признање и то у првој недељи маја месеца, на Међународни дан мајки.

 

            Предлоге за доделу јавног признања могу поднети установе за образовање и васпитање, спортске организације, свако физичко и правно лице са територије општине Сента и чланови Комисије.

 

         Предлагачи не могу сами за себе подносити  предлоге за доделу јавног признања.

 

        Предлоге у писаној форми са образложењем доставити најкасније до 31. марта 2016. године.

 

            Предлоге доставити на адресу:

  Општина Сента, Општинска управа, Одељење за општу управу и друштвене делатности, 24000 Сента, Главни трг 1.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ

ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

 

                                                                    председник Комисије

                                                                         Рудолф Цегледи

КОНКУРС за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији Општине Сента за школску 2015/2016 годину

Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЛАП)

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ – ГОВЕДАРСТВА И СВИЊАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - ОВЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - РАТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2015. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД ПРИВАТНОГ ПОСЛОДАВЦА У 2015. ГОДИНИ