Вести

Регистрација друштва са ограниченом одговорношћу

Све пријаве се могу преузети сваког радног дана у термину од 730 – 1330 у Општинској канцеларији Агенције за привредне регистре (Пријемној канцеларији Општинске управе Сента), Главни трг 1. или са wеб сајта Агенције за привредне регистре:  www.apr.gov.rs

Детаљније >>

Оснивање - регистрација предузетничких радњи

Агенција за привредне регистре врши регистрацију предузетника. Све пријаве се могу преузети сваког радног дана у термину од 730 – 1330 у Општинској канцеларији Агенције за привредне регистре (Пријемној канцеларији Општинске управе Сента), Главни трг 1. или са wеб сајта Агенције за привредне регистре:

 www.apr.gov.rs

Детаљније >>