Здравство

Здравествени центар Сента

Boška Jugovića 6.
24400 Senta
Tel: 024 814 570
Email
Web
Здравествени центар Сента

Општа Болница Сента

Karađorđeva 64.
24400 Senta
Tel: 024 815 111
Fax: 024 811 577
Email
Web
Општа Болница Сента