Основна школа - Радне Jединице

Основна школа „Темеркењ Иштван“

Радноти Миклоша бр. 12.
24352 Tornjoš
Tel: 024/4841-005
tomorkeny.istvan@gmail.com
http://www.osti.edu.rs/
Основна школа „Темеркењ Иштван“