5. Одељење за грађевинске и комуналне послове

Начелник одељења: Туза Валерија

Телефон: 024/655-471

Е-маил: tvaleria@zenta-senta.co.rs

 

5.1. Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове

Начелник одсека: Корнелиа Виг

Телефон: 024/655-472

Е-маил: vkornelija@zenta-senta.co.rs

 

5.2. Одсек за инспекцијске послове

Начелник одсека: Изабела Шухајда

Телефон: 024/655-483

Е-маил: suhajda.izabela@zenta-senta.co.rs

 

5.3. Одсек за имовинско-правне послове

Начелник одсека: Золтан Шимоњи

Телефон: 024/655-470

Е-маил: simonyi.zoltan@zenta-senta.co.rs