3. Одељење за буџет и финансије

Начелник одељења: Ливиа Копас Месарош

Телефон: 024/655-490

Е-маил: kmlivia@zenta-senta.co.rs

 

3.1. Одсек за буџет и финансије

Начелник одсека: Тамара Пољак Јанкаи

Телефон: 024/655-430

Е-маил: jtamara@zenta-senta.co.rs

 

3.2. Одсек за локалну пореску администрацију

Начелник одсека: Маријана Кањо 

Телефон: 024/655-456

Е-маил: porez@zenta-senta.co.rs