2. Одељење за Скупштинске и извршне послове

Начелник Одељења: 

Телефон: 

Е-маил: 

 

2.1. Одсек за скупштинске и извршне послове

Начелник одсека:  

Телефон: 

Е-маил: 

 

2.2. Одсек за информатику и опште послове 

Начелник одсека: Виктор Фаркаш 

Телефон: 024/655-462

Е-маил: farkas.viktor@zenta-senta.co.rs