1. Одељење за Општу Управу и Друштвене Делатности

Начелник Одељења: 

Телефон: 

Е-маил: 

 

1.1. Одсек за општу управу

Начелник одсека: Ева Гере

Телефон: 024/655-487

Е-маил: radniodnos@zenta-senta.co.rs

 

1.2. Одсек за друштвене делатности

Начелник одсека: Деже Кечкеш

Телефон: 024/655-427

Е-маил: deze.keckes@zenta-senta.co.rs