4. Одељење за привреду и локални економски развој

Начелник одељења: Драгана Радоњић 

Телефон: 024/655-460

Е-маил: dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs