Празник града Сенте 2012 - ПОЗДРАВНИ ПРОГРАМ СЕНЋАНСКИХ УМЕТНИЧКИХ ГРУПА ПОСВЕЋЕНИХ ОЧУВАЊУ НАРОДНИХ ТРАДИЦИЈА