Вести

Анкета о структури пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику
спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000
пољопривредних газдинстава, за теренски рад у Анкети биће ангажовано 536
анкетара.

За спровођење Анкете у  362 пољопривредна газдинства на територији
општине Сента биће ангажована 2  анкетара.

Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан
15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту
РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем
веб апликације на веб-сајту:

 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

Допис Републичког завода за статистику

ФЕСТИВАЛ ЦЕВТАЊА ТИСЕ

Програм:

15.06.2018 - Петак:

18:30 – Вински трг и изложба рукотворине

19:30 – Сенћански Дувачки Оркестар

20:00 -  Изложба на отвореном - изложба ученика Гимназије за талентоване ученике "Бољаи"

20:15 – Сзерда Áрпáд WеднесдаY Пројецт концерт

21:15 – Фласхпоинт концерт

23:00 - Дј

 

16.06.2018 Субота:

09:00 – Ретро риболов (Ласло Баричек 063/1140759)

11:00 – „Тисин цвет” Регата – међ.кајакашко такмичење

18:00 – Вински трг и изложба рукотворине

19:00 – Сзерда Áрпáд WеднесдаY Пројецт концерт

20:15 – Тхе Цхимнеy Схиттерс концерт

21:45 – Регата са бакљама

22:00 – Тхе Бестбеат концерт – Тхе Беатлес Трибуте Банд

24:00 – Дј

 

17.06.2018 Недеља

18:00 – Вински трг и изложба рукотворине

19:30 – 21:30 – ИНКЕ & тхе ТРАИЛЕР концерт

Обавештење

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала Цветања Тисе, од дана 14.06.2018. године од 07:00 часова до 18.06.2017. године до 14:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у улице Лађарске и

- део кеја Тисин Цвет (од раскрснице са улицом Јована Ђорђевића до раскрснице са улицом Доситеља Обрадовића

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваке радне среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка и среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

 

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

 

 

                                                                                                 Центар Министарства одбране

                                                                                                за локалну самоуправу Кикинда

ООГЛАС РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ (КОГЕНЕРАТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ) У ДЕЛУ БЛОКА 49 У СЕНТИ

АКЦИЈА "БАРЕМ ТИ НЕ БАЦАЈ!"

Општинска управа општине Сента организује акцију "БАРЕМ ТИ НЕ БАЦАЈ!" која ће бити одржана од 25.10.2017. године у месним заједницама општине Сента, са циљем да упозорава јавност на важност примарне селекције отпада.

Ради учествовања у овој акцији, потребно је прикупити 20 комада стаклених флаша или флаша за зимницу и 2 кг ПЕТ амбалаже. Након предаје прикупљеног отпада у месним заједницама добићете једну ЕКОТОРБУ.

Акција траје до истека залиха.

OBAVEŠTENJE

Nastavak 21. prekinute sednice Skupštine opštine Senta dana 22. jula 2017. godine u 08,00 časova.

Министарство привреде расписује јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Пограма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja ( preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i paušalci).        

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 1. izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),
 2. kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje
 3. nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja
 4. trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000,00 dinara niti veći od 50.000.000,00 dinara.

Krediti Fonda po ovom Programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim Programom. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i do 7 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za preduzetnike.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj. Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Za eventualne dodatne informacije budite slobodni da se obratite na mob. 063-7-002-140, e-mail: harmat.zsoka@gmail.com, ili lično u Senti, ul. Glavni trg br.1, Gradska kuća-kanc.76.  

>> KONKURSNA DOKUMENTACIJA <<

Општина Сента, Општинска управа, Одељење за грађевинске послове ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ О ЈАВНОМ УВИДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СПОМЕН ПАРКА СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ У СЕНТИ

Локални план енергетске ефикасности општине Сента

Локални план енергетске ефикасности општине Сента

Поштовани грађанини,

Комисија за израду Локалног плана енергетске ефикасности општине Сента врши анкетирање о томе како се опходимо енергији, ради израде Локалног плана енергетске ефикасности за период 2016. – 2026. године. Анкетирање је анонимна, податке анализирамо сабрано и представићеми их у Локалном  плану енергетске ефикасности.

Унапред се захваљујемо за Вашу сарадњу! 


>> УПИТНИК <<

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕТНИКА И КЛАСТЕРА У 2016. ГОДИНИ

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

 

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
 • da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 • da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

 • vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • finansijskom sektoru;
 • sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510, 063/7-002-140 ili na adrese:

office@ras.gov.rs

harmat.zsoka@gmail.com

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Prateća dokumentacija možete preuzeti OVDE.

Сат за нашу планету

60+

Поводом светске акције „Сат за нашу планету“ коју организује и спроводи Светски фонд за заштиту природе (WWF). У суботу 19.03.2015. године, градови широм света искључиће расвету у 20.30h по локалном времену, на репрезентативним локацијама на сат времена, како би се указало на потребу предузимања одлучне акције у циљу ублажавања негативних ефекта климатских промена.

            Према горе наведеним, у суботу 19.03.2015. године, на градској кући биће искључена декоративна расвета на сат времена од 20.30 до 21.30 часова.

            Oпширније на доњем линку!

ЛИНК: http://www.wwf.rs/sat_za_nasu_planetu/

ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016 ГОДИНУ

 

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе         (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) председница Скупштине општине Сента дана 18. децембра 2015. године

                                     

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016 ГОДИНУ

 

 

Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 23. децембра 2015. године у Сенти, у Aндрушко сали Градске куће, са почетком од 08,00 до 12,00 часова.

 

На јавној расправи ће предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину у име Скупштине општине  образложити  начелник Одељења за привреду и финансије Марта Фелди.

 

Предлог Одлуке о буџету општине Сента за 2016. годину заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента:

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ

 или у канцеларији број 67. Градске куће.

 

 

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 400-6/2015-I

Дана: 18. децембра 2015. године

С е н т а

 

Председница

Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова с. р.

 

 

 

Објава резултата фотоконкурса и конкурса цртања

На конкурс цртања и на фотоконкурс, који је организован од стране одсека за заштиту животне средине општинске управе Сента, а који је затворен дана 23.10.2015.године, пристигло је 230 конкурсног материјала. Кроз својих радова деца су могла изражавати своје мисли у вези природног богатства и заштите животне средине.Циљ конкурса је било да деца посматрају животну средину, да се упознају са животињским и биљним светом, а све то да их подстрекне за очување и заштиту животне средине. Конкурсни материјал је оцењивао петочлани жири у 4 категорији.

Детаљније >>

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕНТА

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉУШТА ЗА 2015. ГОДИНУ

Захваљујући  Локалној самоуправи Сента,  поново постоји могућност  за бесплатну анализу узорка тла на Н-П-К,  садржај хумуса, односно за одређивање пХ-вредности.

Молбе молимо да доставите најкасније  до  31. октобра 2015. године  у канцеларију број 76. Градске куће у Сенти,  односно до  висине расположивих средстава. 

 -  ЗАХТЕВ  -

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ИЗРАЂЕНОГ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

Република Србија                                         

Аутономна Покрајина Војводине              

Општина Сента – Општинска Управа       

Одељење за грађевинске послове               

Одсек за заштиту животне средине

Број: 501-33/2015-I            

Дана: 25.09.2015.                                       

Сента

 

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ  ИЗРАЂЕНОГ НАЦРТА Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је израђен нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године.

Увид у израђени нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године,  може се извршити у просторијама Одсека за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија бр. 17., у периоду од 28. септембра до 19. октобра  2015. године , радним данима од 10 до 12 часова или исти се може погледати и на сајту Општине Сента на: http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/LEAP/leap_nacrt.pdf

Примедбе и мишљења на израђени нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, подносе се Одсеку за заштиту животне средине Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Сента, Главни трг бр. 1., канцеларија бр. 17.,  у писменом облику за време трајања јавног увида.

Јавна расправа и презентација израђеног нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, биће одржана 20. октобра 2015. године у времену од 10 до 14 часова у просторијама Градске куће у Сенти, Главни трг бр.1., у Андрушковој сали.

На презентацији и јавној расправи нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године учестоваће и Комисија за израду нацрта Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године.

                                                 

                                     Руководилац Одсека за заштиту животне средине

 

                                       Шухајда Изабела, с. р. дипл. биолог

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) Председница Скупштине општине Сента дана 25. септембра  2015. године

 С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ  

ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА ПЕРИОД 2015-2025 ГОДИНЕ

Позивам све заинтересоване субјекте  које желе да изразе мишљење, да дају примедбе и  предлоге на  Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године, да учествују на јавној расправи који ће се одржати дана 20. oктобра 2015. године у Сенти, у Великој сали Градске куће, са почетком од 10,00 до 14,00 часова.

На јавној расправи ће Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године у име Скупштине општине  образложити  Изабела Шухајда, руководилац Одсека за заштиту животне средине.

Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године заинтересовани могу погледати и преузети са званичног сајта општине Сента : 

 

Нацрт Локалног еколошког акционог плана за период 2015-2025 године

 

или у канцеларији број 17. Градске куће.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сента

Скупштина општине Сента

Број: 501-33/2015-I

Дана: 25. септембра 2015. године

С е н т а

 

Председница Скупштине општине Сента

 

Анико Ширкова с. р.

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕНТА

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала И лове Сента, од дана 14.08.2015. године од 18:00 часова до 16.08.2015. године до 07:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у делу улице Доња Тисина Обала, од улице Милоша Обилића до улице Кочина. 

Организатори

Обавештење

Обавештавамо грађане Сенте да током Фестивала Цветања Тисе, од дана 18.06.2015. године од 09:00 часова до 22.06.2015. године до 12:00 часова, биће затворен саобраћај:

- у улице Лађарске и

- део кеја Тисин Цвет (од раскрснице са улицом Јована Ђорђевића до раскрснице са улицом Доситеља Обрадовића

Обавештење

Обавештавамо Вас да се планира вишечасовни прекид у испоруци електричне  енергије дана 08.05.2015. године (петак) у преподневним сатима (оријентационо између 10:00 и 13:00 часова), на целој територији општине Сента.

ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015 ГОДИНУ

На основу члана 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе (“Службени лист општине Сента”, бр. 12/09) заменик председника Скупштине општине Сента дана 22. децембра 2014. године

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ

О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015 ГОДИНУ

Детаљније >>

Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију "Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања" финансирано од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

Детаљније >>

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ОД 25-ОГ АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ 31. I СПРАТ, РАДНИМ ДАНОМ ОД 8,00 ДО 15,00 ЧАСОВА.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

 1. потврду из школе да су редовни ученици,
 2. фотокопију личне карте или фотокопију личне карте једног од родитеља
 3. фотокопију здравствене књижице.

ИНФОРМАЦИЈА

Дана 18.07.2014. (петак) на јужној страни Градске куће од 09,00 до 11,30 неће бити електричне енергије, у том интервалу неће радити шалтерска служба у пријемној канцеларији!

ОДЛУКЕ за доделу средстава за финансирање сеоског спорта, школског спорта, спорт за све и спортских стипендија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ

И

ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Детаљније >>

Обавештење

Обавештавамо јавност да јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину, заказана за 31.01.2014 у 13 часова ОДЛОЖЕНА ЈЕ због немогућности присуствовања обрађивача Плана. О новом термину одржавања презентације бићете благовремено обавештени.

                                                                 Општинска управа Сента

                                                                 Одељење за грађевинске послове

Обавештење

Општинска управа Сента, обавештава потрошаче и заинтересована лица да је Председник општине оформио комисију за преиспитивање исправности рачуна за топлотну енергију и природног гаса за месец децембар 2013. године. Заинтересовани градјани могу да се обрате овој Комисији својим приговорима у периоду од 03 - 14.02.2014. године сваким даном од 9-12 часова у просторијама ЈП „Елгас“ Сента, у Сенти, ул. Пштанска број 8. 

ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ДЕМОГРАФСКОГ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014-2017

На основу члана 6. става 1. Одлуке о начину спровођења јавне расправе  („Службени лист општине Сента“, бр. 12/2009), Председник Скупштине општине Сента

С А З И В А

ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ ДЕМОГРАФСКОГ СТРАТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2014-2017

Детаљније >>

Најновије информације - расписивањe избора чланова савета у месним заједницама општине Сента

Крајем 2013. године истиче мандат чланова Савета месних заједница општине Сента, те на основу члана 119. става 3. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 19. Oдлуке о образовању месних заједница на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 6/2001) председница Скупштине општине Сента дана 23. септембра 2013. године донела је Одлуку о расписивању избора чланова савета у месним заједницама општине Сента

Опширније у „Службеном листу општине Сента“, бр. 14/2013

 

ЈАВНА РАСПРАВА - "Стратегија развоја општине Сента 2014-3030, са Акционом планом

Поштована(-и),

 

Са задовољством Вас обавештавамо да је Тим Регионалног центра за развој Банат из Зрењанина спреман да на јавну расправу  “Стратегију развоја општине Сента 2014-2020, са Акционом планом".

 

У намемри да за наше грађане обезбедимо што садржајнији документ, у току изrade смо сарађивали са представницима јавног, приватног и невладиног сектора, те смо тако, уважавајући њихове предлоге, дошли до ове фазе. Сада Вас молимо да са пажњом прочитате документ и дате Ваше евентуалне предлоге/сугестије за измене и допуне. 

 

Јавна расправа је отворен месец дана, закључно са 28. септембром 2013. године, а Ваше предлоге можете слати у писменој форми, на приложеном обрасцу на имејл адресу:  naplata@zenta-senta.co.rs

 

Детаљније >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

Комисија за доделу јавних признања општине Сента позива грађане, цивилне организације и институције да могу дати своје предлоге за  доделу Признања општине Сента „Про Урбе“ (спомен плакета), и Признања општине Сента за стваралаштво младих „Јувентус про Урбе.

Предлоге са образложењем достављају се Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Сента (Градска кућа, канц. бр. 25.) најкасније до 30. јуна 2013. године.

О горе наведеним признањима детаљније информације се могу добити наОфицијелнем сајту општине Сента (Службени лист Општине Сента 7/2009).

 

Стручна служба СО Сента